News

Nová ambulance pro MUDr. Yildirim a její malé pacienty

Za pouhých pět týdnů byla hlavní praktická ambulance pro děti a mládež MUDr. Yildirim za našeho doprovodu přestavěna. Projektanti DELTA měli již od první myšlenky nad tímto projektem jasný cíl: vytvořit přátelské prostředí pro optimální léčbu dětí v co možná nejkratším čase.

Poté, co se v ordinaci pro dětské pacienty zavřely dveře, zahájil projektový tým DELTA intenzivně rekonstrukční práce pro ambulanci, jež byla úspěšně dokončena a otevřena za pouhých pět týdnů! Ordinace nebyla během této doby zcela uzavřena, ale zůstala z části funkční pro děti, jež potřebovaly naléhavě lékařskou péči. Kromě toho tu samozřejmě byla všudypřítomná korona krize, která všem zúčastněným nijak neusnadnila oficiální postupy a vyžadovala velkou flexibilitu celého projekčního týmu.

Zatímco dětská ambulance byla otevřena ihned, jakmile to bylo možné, stavební práce v pomocných místnostech byly postupně dokončeny během sedmi týdnů. Navzdory přestavbě za provozu ordinačních hodin a extrémně krátkému termínu pro výstavbu se podařilo splnit garanci nejen nákladů, ale také termínu otevření.

Rozhodujícím prvkem úspěchu byl fakt, že především realizační firmy byly v této extrémně krátké době výstavby naprosto spolehlivé a že mezi všemi zúčastněnými byla velmi dobrá kultura spolupráce. „Prvořadý byl společný cíl a zaktivování všech zúčastněných na projektu do jednoho funkčního celku, díky němuž se nám podařilo dosáhnout cíle: zpřístupnit dětskému pacientovi kvalitní péči v co nejkratším možném čase,“ doplnil k tomuto stavebnímu projektu hlavní projektový manažer a také architekt Tobias Ziegelmeyer.

Ambulance pro MUDr. Yildirim
Dětská ambulance pro MUDr. Yildirim
Recepce nové ambulance pro MUDr. Yildrim
Dětská ambulance pro MUDr. Yildirim

nejnovější příspěvky

28. března 2024

Výstavba horácké arény míří po šesti měsících již vzhůru

Multifunkční horácká aréna v Jihlavě slaví již půl roku od zahájení demolice a fyzické výstavby. Aktuální dění z procesu výstavby přináší Josef Prokeš, projektový manažer z DELTA Group ČR, která je v tomto projektu v pozici Správce stavby a je zodpovědná za kompletní řízení a koordinaci projektu správným směrem dle požadavků investora....

Mehr

26. března 2024

Christina Lang přebírá pozici tiskové mluvčí skupiny DELTA Group

Christina Lang se narodila v Horním Rakousku, od roku 2022 je zodpovědná za strategickou komunikaci společnosti DELTA a nyní - v návaznosti na svou předchozí funkci - zastupuje společnost DELTA v Rakousku jako tisková mluvčí. ...

Mehr

07. února 2024

DELTA Group je certifikována jako „zaměstnavatel přátelský k rodině“

Doris Gardavsky a Reka Tanczos převzaly jménem celého týmu pečujícího o lidský potenciál a firemní kulturu celé skupiny DELTA ocenění „Zaměstnavatel přátelský rodině 2023/24“ – „Family-friendly employer 2023/24 award“....

Mehr