Generální projektant

Projekční kancelář DELTA Group

Naše projekční kancelář sídlí v Třebíči a Praze a je postavena na týmu více než 20 českých projektantů, architektů a autorizovaných inženýrů. Mateřská společnost DELTA vznikla v roce 1977 v Rakousku, další pobočky působí na Slovensku a Ukrajině. V našich projekčních pracích se tak odráží tradiční rakouský důraz na kvalitu a cit pro detail stavebního projektování. Můžeme se také opřít o zkušenosti našich kolegů ze zahraničí.

Projektujeme veškeré pozemní stavby s výjimkou staveb čistě infrastrukturních. Soustředíme se zejména na projekty pro bytové domy a rezidenční výstavby, nákupní a zábavní centra, průmyslové a administrativní objekty, zdravotnická zařízení, hotely a wellness, a také kulturní a školní objekty a vzdělávací instituce.

Investorům vypracujeme projektovou dokumentaci v těchto úrovních:

  • Architektonická studie / analýza
  • Projekt k územnímu řízení
  • Projekt ke stavebnímu povolení
  • Projekt pro provedení stavby
  • Projekt pro výběr zhotovitele či zhotovitelů
  • Projekt skutečného provedení

Náš ucelený a holistický přístup ke stavebnímu projektování dává ekonomicky smysl u investic s celkovým rozpočtem nad cca 50 milionů Kč.

Projektování v BIM

Projektanti připraveni navrhnout ty nejlepší stavby

Není náhodou, že vyhráváme soutěže zaměřené na architekturu a projektování pozemních staveb. Staráme se o to, aby váš stavební projekt byl co nejúspěšnější a mohl se stát inspirativním příkladem.

Díky maximální funkčnosti, estetickému designu a udržitelnému přístupu již ve fázi projekce vzbudí váš projekt od společnosti DELTA Group zaslouženou pozornost v celém odvětví, dočká se kladných ohlasů a uznání, a především si dlouhodobě udrží trvalou hodnotu.

Základem našeho úspěchu je naše pevná a stálá síť partnerů. Pracujeme se skutečnými profesionály z jednotlivých oborů, a myslíme o krok napřed – proto máme na palubě kompetentní specialisty přes financování, právo nebo udržitelnou výstavbu, zelenou architekturu a certifikaci trvale udržitelných budov.

Delta Ukraine Charity Event

Projektování v BIM

Jsme průkopníci v projektování metodou Building Information Modeling.

BIM model je v podstatě prostorové inteligentní digitální dvojče vaší budovy. Vzhledem k tomu, že informace se přenášejí a zpracovávají v reálném čase, toto digitální dvojče se neustále mění a zpřesňuje.

To přináší nesmírnou výhodu pro vás jako investora. Virtuální procházky stavbou pomocí 3D brýlí jsou u nás standardem už od roku 2019. Všichni další partneři a specialisté přizvaní k realizaci projektu vidí stavbu a budoucí budovu v souvislostech. Významně se snižuje počet změn v projektové dokumentaci a samozřejmě i kolize či nedorozumění v průběhu výstavby. BIM model, digitální dvojče vaší budovy po dokončení stavby slouží jako rodný list a plně jej využijete při provozu a údržbě budovy a dalším rozvoji stavby jako je rekonstrukce, prodej apod. BIM model výrazně zvyšuje hodnotu vaší nemovitosti.

BIM modelování používáme na 90 % našich projektových prací. Vybrané příklady projektů realizovaných v BIM si můžete prohlédnout ZDE.

Staveniště BIM v tabletu

Kdy kontaktovat naši projekční kancelář?

Co nejdříve! Mnoha investorům jsme pomohli již  ve fázi úvah o nákupu vhodného pozemku. V rámci naší služby „due dilligence“ komplexně prověřujeme výhody a omezení pozemků vzhledem k uvažovanému záměru.

Je-li pozemek daný, začínáme architektonickou studií. Dokážeme však převzít i projekty s vypracovanou architektonickou studií nebo jen s projektem pro územní rozhodnutí.

Potřebujete jen nezávaznou konzultaci? Nevadí, poradíme vám!

DELTA Netconsult_IT Leistsungen_Foto Matthias Witzany-460