Generální projektant

S projekční kanceláří DELTA v roli generálního projektanta si budete moci oddechnout

Coby profesionální projekční kancelář jsme vaším jediným kontaktem pro veškeré procesy plánování a projekce. Udržujeme správný kurz během celého projektu a zapojujeme do procesu projektování staveb a plánování všechny potřebné specialisty, se kterými úzce spolupracujeme. Svěřte funkci generálního projektanta společnosti DELTA Group a získáte partnera, který se spolehlivě postará o celý stavební projekt od architektury, statiky objektu, TZB až po kontrolu nákladů a termínů.

Profesionální projektová dokumentace ve všech fázích povolení stavby
Získejte partnera, který přestavuje soudržný tým složený z prověřených expertů ze všech potřebných oborů, kteří s vámi budou jednat férově a otevřeně. Díky tomuto přístupu se zjednoduší komunikace a společně dosáhneme lepších výsledků za kratší dobu. To vám jako klientovi přinese celou řadu výhod – především budete mít jediného partnera, který se postará o kompletní plánování. Protože místo komplikované koordinace a řízení několika specializovaných projektantů budete komunikovat s jediným generálním projektantem, který se postará o vše potřebné a vy získáte více času na své vlastní podnikání.

Plánování v rámci generálního projektantu v DELTA

Projektování v BIM – BIM model, digitální dvojče stavby

Výměna veškerých informací, plánů, dokumentů, protokolů a dalších náležitostí probíhá digitálně prostřednictvím jediného zdroje – ideálně přes naši vlastní projektovou platformu Datenpool.  Projekční kancelář DELTA Group je vaším kontaktním místem pro všechny záležitosti, od prvního kroku přes dokončení a kolaudaci budovy až po záruční servis. Jak to všechno zvládáme? Především díky komplexnosti dat a informací z našeho BIM modelu (Building Information Modeling) dostupných v reálném čase.

BIM model je v podstatě prostorové inteligentní digitální dvojče vaší budovy. Vzhledem k tomu, že informace se přenášejí a zpracovávají v reálném čase, toto digitální dvojče se neustále mění podle skutečného provedení budovy. V budoucnu se řada inteligentních budov neobejde bez moderních senzorů a podobných technologií. BIM modelování nám pomáhá se na tyto požadavky dobře připravit.

Staveniště BIM v tabletu

DELTA Group jako generální projektant je výhrou pro všechny

Projektování budov si vždy žádá týmovou práci: základem našeho úspěchu je naše pevná a stálá síť partnerů. Nejenže pracujeme se skutečnými profesionály z jednotlivých oborů, ale také myslíme o krok napřed – proto máme na palubě rovněž kompetentní specialisty přes financování, právo nebo udržitelnou výstavbu,  zelenou architekturu a certifikaci trvale udržitelných budov.

Není náhodou, že vyhráváme soutěže zaměřené na architekturu a projektování pozemních staveb. Staráme se o to, aby váš stavební projekt byl co nejúspěšnější a mohl se stát inspirativním příkladem. Díky maximální funkčnosti, estetickému designu a udržitelnému přístupu již ve fázi projekce vzbudí váš projekt od společnosti DELTA Group zaslouženou pozornost v celém odvětví, dočká se kladných ohlasů a uznání, a především si dlouhodobě udrží trvalou hodnotu.

Ukázky našich nejvýznamnějších projektů naleznete v sekci NAŠE PROJEKTY.

Zaměstnanci DELTA u