Odvětví

Zdravotnictví

I pro vás vytvoříme atraktivní zdravotnické zařízení – s využitím inovací, týmové spolupráce a zkušeností.

Zdravotnická zařízení jsou naší srdeční záležitostí

S námi máte pevnou půdu pod nohama – díky modernímu způsobu plánování s využitím BIM, který zajistí nejen hospodárný provoz, ale také předvídatelné náklady a časovou osu realizace výstavby celého projektu. Ve snaze vytvořit pro vás a vaše pacienty moderní a atraktivní zdravotnické zařízení se soustředíme na spolupráci založenou na partnerství, budoucnost a především na lidi, kteří jsou nejdůležitějším elementem ve zdravotnictví. Zatímco my se postaráme o plánování a výstavbu, vy se dál můžete plně soustředit na svou péči o zdraví pacientů. Je třeba v rámci vašeho projektu zajistit ochranu historických památek, vybudovat komplikované operační sály a vyhovět speciálním nárokům pacientů? Společnost DELTA vám poskytne prověřené technické know-how, které implementujeme s chirurgickou přesností.

Recepce nemocnice seser Alžbětinek, Vídeň, Rakousko

Služby DELTA jsou spojením digitalizace s bohatými zkušenostmi

Vysoký počet referencí týkajících se jak nových staveb, tak přestaveb realizovaných v oblasti soukromého i veřejného sektoru je důkazem naší odbornosti a bezpečí vašich investic. Mezi naše zákazníky patří i některé církevní řády. Přesně totiž víme, jaké požadavky je třeba splnit – a to i v případě, že stavbu budou užívat různé skupiny lidí. Naši experti jsou často postaveni před velmi komplikované výzvy, mezi něž patří přestavba bez přerušení provozu. Jak by řekli zdravotníci, pracujeme bez celkové anestezie a staráme se o to, aby během rekonstrukce vše mohlo fungovat bez zásadních změn – samozřejmě při dodržení veškerých hygienických předpisů. Na našem seznamu úspěšně dokončených projektů a spokojených zákazníků najdete výzkumné laboratoře, sály s magnetickou rezonancí a projekty s vysokými nároky na komplexní IT.

Klinika Diakonissen, novostavba operačního sálu v Linci, Rakousko

Projektová videa

Názory a hodnocení zákazníků

St. Josef KH Logo

Nemocnice sv. Josefa, Vídeň

Stavební realizací našeho projektu nastavujeme kurz pro nadcházející desetiletí. Koordinace vysoce specializovaných odborníků z oblasti zdravotnictví, kteří nemají zkušenosti s výstavbou, projektantů a stavebních pracovníků je velice obtížná. Když však máte projektovou kulturu založenou na partnerství, dokážete se bez konfliktů vypořádat i s nevyhnutelnými nedorozuměními a překonat neočekávané překážky – všichni zkrátka potáhnou za jeden provaz. Proto si velmi vážíme projektového managementu, který je naladěn na naši vlnu a dokáže se konstruktivně vypořádat s faktickými i mezilidskými výzvami. Společnost DELTA je pro nás tím pravým partnerem, který přesně takový přístup nabízí.

Františkánská nemocnice, Vídeň

Františkánská nemocnice, Vídeň

Kompetentní, všestranný a kooperativní tým je jedním z nedůležitějších předpokladů úspěšného projektu. Velmi nás těší, že díky společnosti DELTA právě takový tým již řadu let máme na naší straně.

Logo BHS Nemocnice Milosrdných sester, Ried

Nemocnice Milosrdných sester, Ried

Nová budova s trojúhelníkovým půdorysem je krásná na pohled a zásadním způsobem změnila celkový vzhled naší nemocnice. Pacienti i personál si pochvalují množství světla a příjemné prostředí na našem novém operačním sále i v budově pro ambulantní péči.

Diakonická klinika, Linz

Diakonická klinika, Linz

Společnost DELTA implementovala naše přání týkající se architektury a nasměrování projektu tím nejlepším možným způsobem. Spolehlivým a kompetentním managementem se postarala o to, že byly dodrženy termíny i náklady.