Odvětví

Bytová a rezidenční výstavba

Vaše vize. Naše inovace. Společně postavíme bydlení budoucnosti.

Bohaté zkušenosti v bytové výstavbě od jediného dodavatele

Během realizace projektu rezidenčních projektů je nutné splnit pestrou škálu komplexních požadavků: na ekonomickou stránku, mezigenerační vyváženost, dostupnost, udržitelnost a flexibilitu. Naše dlouholeté zkušenosti nás přivedly k následujícímu závěru: V uplynulých letech jsme řídili významný počet projektů obytné výstavby ve Vídni. Ověřili jsme si, že použití inovativních a ekologických stavebních materiálů, jako jsou dřevo, hlína či konopí, je stejně důležité jako naprostá zdravotní nezávadnost ostatních materiálů, jako jsou například lepidla, které mají vliv na kvalitu vzduchu v interiéru. Neméně důležité je promyslet dostatečnou flexibilitu prostoru pro případnou pozdější přestavbu či rozšíření. O všech budovách důkladně přemýšlíme a dbáme na to, aby tvořily přirozenou součást jejich okolního prostředí.

Am Zwinger-Architektur DELTA

BIM, virtuální realita a silná dodavatelská síť

Vaše rezidenční bydlení budoucnosti navrhujeme s pomocí moderních a pokrokových nástrojů: plánování za podpory BIM je ve společnosti DELTA standardem již několik let. Chcete již na samém začátku projektu jasně vidět, jak bude váš rezidenční komplex vypadat? Díky tomu, že pracujeme s rozšířenou realitou, provedeme vás budoucími byty ještě předtím, než slavnostně položíte základní kámen vašeho bytového projektu. Náš špičkový tým složený z expertů přes rezidenční výstavbu a partnerů z oblasti architektury již úspěšně realizoval řadu projektů orientovaných na budoucnost.

Rezidenční výstavba si žádá flexibilní přizpůsobení

Velká poptávka je zejména po zhušťování výstavby: společnost DELTA dokáže vytvořit obytné prostory také z komerčních realit nebo jiných typů budov. Máme bohaté zkušenosti jak se soukromými, napřímo financovanými projekty, tak dotovanými objekty bytové výstavy. V poslední době také roste význam smíšeného využití budov: Zatímco v horních patrech budujeme byty, které lze flexibilně přizpůsobit dle přání investora, v přízemí vznikají školky, obchody a pestrá škála dalších služeb. Rovněž se pevně zavazujeme k ekonomické a sociální udržitelnosti každého našeho bytového projektu s cílem vytvořit trvanlivou budovu orientovanou na budoucnost, která vám odemkne cestu k úspěšnému podnikání.

Traviatagasse-Generalplanung DELTA

Projektová videa

Názory a hodnocení zákazníků

OEVW Logo

ÖVW

Spolupráce se společností DELTA fungovala perfektně, a to hlavně díky spolehlivé implementaci našich požadavků ve stále náročnějším prostředí výstavby. Hlavní myšlenku projektu se podařilo realizovat prakticky na 100 %, přestože tlak na náklady byl velmi vysoký.