Odvětví

Bytová a rezidenční výstavba

Vaše vize. Naše inovace. Společně postavíme bydlení budoucnosti.

Bohaté zkušenosti v bytové výstavbě od jediného dodavatele

Během realizace projektu rezidenčních projektů je nutné splnit pestrou škálu komplexních požadavků: na ekonomickou stránku, mezigenerační vyváženost, dostupnost, udržitelnost a flexibilitu. Naše dlouholeté zkušenosti nás přivedly k následujícímu závěru: V uplynulých letech jsme řídili významný počet projektů obytné výstavby ve Vídni. Ověřili jsme si, že použití inovativních a ekologických stavebních materiálů, jako jsou dřevo, hlína či konopí, je stejně důležité jako naprostá zdravotní nezávadnost ostatních materiálů, jako jsou například lepidla, které mají vliv na kvalitu vzduchu v interiéru. Neméně důležité je promyslet dostatečnou flexibilitu prostoru pro případnou pozdější přestavbu či rozšíření. O všech budovách důkladně přemýšlíme a dbáme na to, aby tvořily přirozenou součást jejich okolního prostředí.

Bytový dům Am Zwinger u řeky, Wels, Rakousko

BIM, virtuální realita a silná dodavatelská síť

Vaše rezidenční bydlení budoucnosti navrhujeme s pomocí moderních a pokrokových nástrojů: plánování za podpory BIM je ve společnosti DELTA standardem již několik let. Chcete již na samém začátku projektu jasně vidět, jak bude váš rezidenční komplex vypadat? Díky tomu, že pracujeme s rozšířenou realitou, provedeme vás budoucími byty ještě předtím, než slavnostně položíte základní kámen vašeho bytového projektu. Náš špičkový tým složený z expertů přes rezidenční výstavbu a partnerů z oblasti architektury již úspěšně realizoval řadu projektů orientovaných na budoucnost.

Večerní pohled na bytový komplex Althan Park, Vídeň, Rakousko

Rezidenční výstavba si žádá flexibilní přizpůsobení

Velká poptávka je zejména po zhušťování výstavby: společnost DELTA dokáže vytvořit obytné prostory také z komerčních realit nebo jiných typů budov. Máme bohaté zkušenosti jak se soukromými, napřímo financovanými projekty, tak dotovanými objekty bytové výstavy. V poslední době také roste význam smíšeného využití budov: Zatímco v horních patrech budujeme byty, které lze flexibilně přizpůsobit dle přání investora, v přízemí vznikají školky, obchody a pestrá škála dalších služeb. Rovněž se pevně zavazujeme k ekonomické a sociální udržitelnosti každého našeho bytového projektu s cílem vytvořit trvanlivou budovu orientovanou na budoucnost, která vám odemkne cestu k úspěšnému podnikání.

Pohled na bytové domy Traviatagasse Vídeň, Rakousko

Projektová videa

Názory a hodnocení zákazníků

OEVW Logo

ÖVW

Spolupráce se společností DELTA fungovala perfektně, a to hlavně díky spolehlivé implementaci našich požadavků ve stále náročnějším prostředí výstavby. Hlavní myšlenku projektu se podařilo realizovat prakticky na 100 %, přestože tlak na náklady byl velmi vysoký.