Technický dozor investora

Technický dozor investora – TDI

Realizace vašeho projektu vyžaduje víc než jen důkladné plánování – vyžaduje tým odborníků, kteří spojují vizi a realitu. Přesně takovou úlohu plní technický dozor investora (TDI) společnosti DELTA. Jako váš důvěryhodný partner přebíráme koordinaci zhotovitelů na vaší stavbě, abychom zajistili, že bude stavební projekt zrealizován včas, kvalitně a v rámci  stanoveného rozpočtu.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ, ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK A FAKTURACE

Výběr správné realizační/zhotovitelské firmy je pro kvalitu a hospodárnost vašeho projektu klíčový. DELTA jako váš partner provede výběrové řízení, aby našla stavební společnost s osvědčenými odbornými znalostmi, férovou cenovou strukturou a vysokými standardy kvality.

Na základě existujícího plánu vytvoříme komplexní výkaz výměr, který podrobně popisuje všechny potřebné stavební činnosti pro váš projekt. Tento dokument slouží jako klíčový prvek stavební smlouvy a zajišťuje, že rozsah, kvalita a náklady na služby jsou jasně definovány.

DELTA zajišťuje, že všechny stavební práce jsou přesně evidovány a fakturovány v souladu se smluvními ujednáními. Snažíme se včas rozpoznat odchylky, abychom předešli dodatečným nákladům. Naším cílem je dodržet přesně rozpočet, abychom zajistili finanční předvídatelnost a kvalitu vašeho projektu.

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA (TDI)

V roli vašeho zástupce na stavbě zajišťujeme dodržování stanovených standardů kvality po celou dobu realizace. V případě jakýchkoli problémů aktivně nabízíme řešení, která umožní rychlé a efektivní dokončení. Vypracováváme také podrobné časové harmonogramy a koncepce realizace, které zaručují hladký a efektivní průběh výstavby.

ZÁKON O KOORDINACI PRACÍ NA STAVBĚ (BOZP):

DELTA působí jako koordinátor stavby a zajišťuje, aby byla potenciální zdravotní a bezpečnostní rizika během stavebních prací systematicky identifikována, vyhodnocována a minimalizována. V rámci této odpovědnosti DELTA vypracovává plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Tento dokument obsahuje komplexní analýzu rizik a definuje konkrétní opatření k jejich minimalizaci. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je průběžně přizpůsobován postupu výstavby a novým rizikům, aby byl zajištěn bezpečný a zdravý průběh výstavby.

LOGISTIKA VÝSTAVBY

Logistika na staveništi a v jeho okolí je komplexní činností, která vyžaduje plánování a řízení. DELTA optimalizuje stavební logistiku tím, že vyvíjí efektivní řešení pro tok materiálu, skladování, přepravu materiálu a jeho likvidaci. Díky našemu know-how se vyhnete včas potenciálním rizikovým místům, omezíte možná narušení procesu výstavby a společně zajistíme včasné dodržení termínů pro dokončení stavby.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.