Green Line

Inteligentní budovy

Logo DELTA Green line

Aby bylo možné dosáhnout udržitelné budoucnosti staveb, je nesmírně důležité zajistit vysokou spokojenost uživatelů a zvolit správné technologie pro inteligentní budovy. Pojem „inteligentní budova“ znamená, že do všech obslužných komponent a systémů budovy jsou integrovány informační a komunikační technologie. Ty se starají o permanentní zvýšení energetické účinnosti a snížení provozních nákladů budovy.

Co vám nabízíme:
Vše od základních úvah a konceptů týkajících se návrhu služeb pro inteligentní využití budovy až po vytvoření kompletních specifikací.

Technologické stavby DELTA
Chytrá budova s DELTA