BIM

BIM projekt je prostě lepší. Prozradíme vám PROČ.

Building

Information

Modelling

BIM je zkratkou pro anglický pojem „Building Information Modeling“, česky informační model budovy. Jedná se o moderní metodu využívanou v oblasti interdisciplinárního plánování budov.

S pomocí metody BIM vytváříme inteligentní a digitální model budovy, který je doslova nabitý informacemi. Používáme ho ve všech fázích: od začátku projektování, v průběhu realizace projektů i za provozu výsledných budov. Tento přístup přináší výhody všem zúčastněným stranám. Celý projektový tým spolupracuje v trojrozměrném BIM modelu budovy.

Tím je zajištěna nejen transparentnost a aktuálnost sdílených informací, ale také kvalitní spolupráce během celého životního cyklu stavebního projektu.

2D plánování je pro společnost DELTA historií!

3D modelování přináší celou řadu výhod, které 2D model postrádá. Nedostatky 2D modelování se projevují nejen v počátcích návrhu a při stavbě, ale mohou mít dopad také na provoz objektu. Jedná se zejména o tyto neduhy:

 • neadekvátní informace a data, na jejichž základě není možné kompetentní rozhodování,
 • nedostatečnost prostorového zobrazení a možností prezentování klientovi,
 • chybějící nebo neúplná projektová dokumentace.

Projekt BIM oproti tomu nabízí:

 • vysokou vizualizační schopnost a možnost zobrazení technických detailů ve virtuálním prostředí,
 • detailní, precizní a relevantní informace potřebné pro kvalifikované rozhodování,
 • sledovatelnou a měřitelnou časovou osu a simulace cashflow,
 • efektivní a transparentní komunikaci,
 • strukturované a vždy aktuální informace přímo v BIM modelu a doplňující informace jako kvalitní základ pro dokumentaci skutečného provedení stavby.

Díky tomuto přístupu můžeme optimalizovat projekt hned z několika hledisek.

Při práci s BIM modelem jsou naše projekty pro klienty hmatatelnější a uchopitelnější ještě před zahájením prvních prací na staveništi. Vytváříme 3D budovy, které si klienti mohou prohlédnout z různých úhlů pohledu nejen zvenčí, ale s pomocí brýlí pro virtuální realitu tzv. VR brýlí mohou vstoupit také dovnitř a doslova si budovou sami projít.

 

Rozšířením našich digitálních 3D modelů do informačně ještě bohatších 4D a 5D BIM modelů můžeme bedlivě sledovat vývoj finančních nákladů a plnění časového harmonogramu v kterékoli fázi projektu. Tento nástroj nám umožňuje předvídat a rozhodovat se v rámci projektu na základě kvalitních informací.

BIM znamená budoucnost a lepší udržitelnost výstavby

Práce s digitálním 3D modelem je při projektování udržitelných budov nejen efektivnější, ale do značné míry také nezbytná.

Již v průběhu digitálního projektování je možné vzít v úvahu různé specifické faktory, jako jsou například otázky trvalé udržitelnosti, včetně jejich charakteristických hodnot a dopadu na budoucí procesy. To znamená, že lze například zjistit veškeré dopady na životní prostředí již v raných fázích projektu. Díky těmto datům vycházejícím z modelu a znalostem z nich vyplývajícím se dostáváme do pozice, ze které můžeme lépe provádět faktické hodnocení dopadu budovy na životní prostředí a společně navrhnout opatření, kterými budeme efektivněji bojovat proti klimatickým změnám.

Říká se tomu „šestá dimenze“ a my na ní právě aktivně pracujeme. Toto realistické hodnocení ekologické stopy našich budov na základě digitálního 6D BIM modelování máme již na dosah.

Komplexnost BIM modelu pomůže vašemu projektu!

Projektování bez BIM je v dnešní době prakticky nepředstavitelné. BIM projekce šetří cenný čas v rámci celého projektu a předchází zbytečným nákladům. Toto je několik dalších výhod, které BIM nabízí.

Projektová dokumentace

 • Model budovy slouží jako centrální úložiště všech relevantních informací.
 • Tyto informace jsou přímo integrovány do 3D prostoru a spojeny s příslušnými vlastnostmi.
 • Po kliknutí na požadovaný prvek se zobrazí detailní informace a vlastnosti týkající se daných stavebních komponent.

Provoz a správa budov:

 • Společně definované informace pro facility manažery lze kdykoli načíst a přizpůsobit všem fázím životního cyklu (projektování, výstavba, provoz atd.).
 • Informace o jednotlivých místnostech a zařízeních je možné inteligentně propojit s požadovanými intervaly čištění a údržby.
 • Díky správnému umístění komponent v modelu se operátor vždy ihned dozví, kde se které vybavení nachází (např. upevnění světel, detektor kouře či ventilátor) a co je potřeba na něm vykonat.

DELTA + BIM = Komplexní řešení!

Přiznáváme: BIM jsme nevynalezli, ale už spolu projektujeme opravdu dlouho!

Ve společnosti DELTA Group projektujeme budovy s pomocí interdisciplinárních 3D modelů již řadu let a volitelně nabízíme rovněž 4D a 5D modely. Tyto informační modely slouží k vytvoření tzv. digitálních dvojčat (digital twin) fyzických projektů. Obsahují rozličné informace s rozmanitou úrovní složitosti.

„Digitální dvojče“ nám pomáhá společně identifikovat potenciální konflikty v modelu již v raných fázích projektu a koordinovaně je vyřešit – ještě předtím, než se začne budova stavět. Nové role v podobě BIM koordinátora na straně projektanta a realizátora a management BIM procesů na straně klienta vidíme v praxi stále častěji. Tyto důležité úkoly od odborníků žádají hluboké znalosti, zkušenosti a kompetentnost s principy práce v BIM.

A teď to nejlepší…

 • DELTA má znalosti a kompetence potřebné k zastoupení těchto rolí ve vašem projektu.
 • DELTA má zkušenosti nezbytné k tomu, aby vám mohla nabídnout kompletní škálu BIM služeb z jednoho zdroje.
 • DELTA vás bude podporovat a doprovázet celou digitální realizací vašeho projektu.

Udělejme z vašeho projektu BIM projekt!

Přehled BIM služeb DELTA Group ve zkratce:

 • BIM projekce a modelování
 • BIM management
 • Celková BIM koordinace
 • Vizuální komunikace: vizualizace, animace, virtuální realita, rozšířená realita, BCF (BIM Collaboration Format), smíšená realita atd.
 • Konzultace v oblasti BIM (např. v souvislosti s implementací, nastavením a kontrolou BIM procesů)
 • Hosting REVIT serveru

Máte nějaké otázky? Ve společnosti DELTA Group vám je dokážeme zodpovědět a současně zajistit splnění potřebných standardů!

Zde je několik vybraných referencí společnosti DELTA Group z oblasti realizovaných BIM projektů.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.