BIM

Univerzitní budova BOKU projektovaná pomocí BIM

BIM se společností DELTA

S pomocí technologie BIM pro vás vytvoříme inteligentní 3D, 4D nebo 5D model budovy, který využijeme při dalším plánování. Na 3D modelu mohou společně pracovat všechny strany zapojené do projektu, což je zárukou optimální spolupráce s klientem. S pomocí technologie BIM pro vás vytvoříme inteligentní 3D, 4D nebo 5D model budovy, který využijeme při dalším plánování. Varianta 5D znamená, že základní 3D model budovy doplníme o komplexní informace týkající se finanční a časové náročnosti projektu. Díky těmto informacím bude rozhodování bezpečnější a transparentnější. Díky BIM získá váš projekt konkrétnější hmatatelnou podobu. Klienti si například s pomocí 3D brýlí pro virtuální realitu mohou celou budovu detailně projít ještě před položením základního kamene. To je skvělá příležitost identifikovat případné problémy, ale i potenciální příležitosti a rozhodnout se o dalším postupu.

BIM jako okno do budoucnosti

Zásluhou panoramatické vizualizace v rozsahu 360° budete mít k dispozici všechny relevantní informace týkající se budovy. Celý proces plánování tak bude s BIM mnohem snazší. „Digitální dvojče“ budovy vytvořené v BIM slouží především jako základ pro řízení výstavby vaší moderní budovy nové generace, která bude připravena na budoucnost. Toto dvojče obsahuje inteligentní informace o budově od ceny jednotlivých stavebních komponent až po charakteristiky použitých materiálů. V naší vizi budoucnosti spolu komunikují člověk, budova a její digitální dvojče. Výsledkem je správa budovy s optimalizovanými náklady během celého životního cyklu doplněná o vysoký komfort a také potěšení ze skvělého výsledku.

BIM znamená vyšší zisk

Projektová příprava budov za podpory BIM je ve společnosti DELTA standardem již několik let. Stavíme nemovitosti v hodnotě mnoha miliónů EUR. BIM pomáhá zachovat hodnotu budov v dlouhodobém horizontu a zvýšit jejich ziskovost během celého životního cyklu. Využití modelu BIM se v budoucnu stane nepostradatelnou samozřejmostí.

Arbeitsplatz_BIM_Foto Michael Kammeter