Dodavatel kompletních služeb

Pohled na exteriér projektu Burkert

Dodavatel kompletních služeb

Váš dodavatel kompletních služeb pro zajištění ziskovosti

Společnost DELTA je zakladatelem a iniciátorem společnosti teambau v Rakousku, jejímž prostřednictvím nabízí projekty založené na partnerské spolupráci v podobě kompletního balíčku. Se společností teambau se z výstavby stane proces založený na jednotném přístupu a týmové spolupráci. Výsledkem bude vyšší efektivita a maximální přidaná hodnota celého projektu. Nedorozumění, chyby v koordinaci a další slabiny snižují produktivitu procesů a v extrémních případech mají za následek zpoždění či úplné zastavení projektu. Společnost teambau má zcela odlišný přístup. Jeho základem je shoda všech zúčastněných stran a kultura založená na partnerství, předcházení konfliktům a lean managementu.

Generální dodavatel stavby týmu

Kultura založená na partnerství znamená jistotu

Společnost teambau se stará o to, aby se všichni účastníci projektu mohli spolehnout na vysokou kvalitu a bezpečnost nákladů. Předpokladem tohoto přístupu je zkušený tým s bohatou praxí sestávající z těch nejlépe fungujících společností, jež se do procesu zapojují již v rané fázi. Tým, jehož závazkem je splnit cíle a potřeby klienta. Kultura společnosti teambau je založena na týmové spolupráci, férovosti, vzájemném uznání a důvěře. Je to kultura, ve které se rodí ziskové procesy výstavby, jež otevírají cestu k perfektním výsledkům všech projektů.

teambau
Dodavatelé firmy Delta s plánem projektu