Stavební management

Efektivní řízení procesu výstavby se společností DELTA

V roli projektového managera se staráme o to, aby v rámci stavebního projektu byly dodrženy náklady, termíny a kvalita provedení díla.  Díky této garanci nám investoři a developeři opakovaně svěřují jak oblast činností stavebního managementu, tak celkový odborný dohled nad průběhem stavebního projektu a jeho koordinací, která zajistí hladký průběh a postup projektu.

Náš kompetentní technický dozor investora s bohatými zkušenostmi i v oblasti technických a inženýrských činností při realizaci stavby, vám detailně pohlídá kvalitu provedení. Pečlivě mapuje jednotlivé kroky zhotovitele a detailními flexibilními kontrolami zajistí, aby stavební projekt probíhal dle stanoveného harmonogramu prací.

V případě vašeho přání můžeme stavební management ponechat plně ve vašich rukou a být vám k dispozici jako partner, pomocník a konzultant. V tomto případě monitorujeme a koordinujeme kompletní postup projektu. V roli stavebního dozoru nastavujeme harmonogramy a plány plateb a pečlivě monitorujeme jejich dodržování. Klientovi pravidelně předkládáme zprávy o aktuálním stavu projektu. Tento přístup usnadňuje rozhodování a pomáhá zavčas odhalit případné budoucí komplikace.

Projektový management stavby: garance za úspěch vašeho stavebního projektu
Ještě pokročilejší a rozsáhlejší službou je celkový projektový management stavby. Proč projektový management DELTA? Tento přístup usnadňuje rozhodování a šetří váš čas i peníze, neboť dokáže zavčas odhalit případné budoucí komplikace. V tomto případě funguje DELTA jako spojovací most mezi klientem a stavebním projektem. Stará se o všechny náležitosti a procesy stavebního projektu, aby se investor mohl bez obav věnovat svému podnikání. Více detailů o této službě si můžete přečíst ZDE.

Investorům vždy nabízíme dvě možnosti projektového řízení staveb. Buď výše zmíněný projektový management anebo v případě potřeby přizpůsobení stavebního procesu potřebám klienta, formu Construction Management.

Construction management spočívá v rozdělení celého procesu výstavby mezi více dodavatelů, přičemž stavební manager zajišťuje i přímé řízení a kontrolu zhotovitelských firem a průběh stavebních prací. V tomto případě DELTA provádí výběr jednotlivých dodavatelů, řídí je a koordinuje v souladu s vývojem celé výstavby. Mezi výhody této služby patří časová úspora především ve fázi projektové přípravy a plánování výstavby, kdy lze zahájit stavbu už v době, kdy ještě nebyla ukončena tvorba projektové dokumentace. Dále se jedná také o mírné snížení nákladů díky absenci generálního dodavatele stavby a výhodou může být také možnost aktivně ovlivňovat skladbu zhotovitelů a dodavatelů profesí, a tím i více ovlivnit kvalitu stavebního díla.

 

Delta v ČR
Stavební management společnosti DELTA

Due Diligence

Transakce v oblasti realit vyžadují spolehlivé informace, které lze použít jako pevný základ pro rozhodování. Takový základ lze vybudovat při vynaložení náležité péče a je také předpokladem pro realizaci navazující studie proveditelnosti. Zásady náležité péče aplikujeme v technické, regulačně-legislativní i ekonomické oblasti. Než společně odstartujeme váš projekt, pomůžeme vám zodpovědět spoustu otázek. Detailně za vás zvážíme a posoudíme všechny důležité aspekty projektu a nabídneme vám k dispozici naše odborníky jako oporu pro finální rozhodnutí.

Naše portfolio služeb v oblasti due diligence:

  • Due diligence pro kupující
  • Due diligence pro prodávající
  • Due diligence před akvizicí
  • Due diligence po akvizici
  • Analýza portfolia a vyhodnocení koncepcí optimalizace
  • Analýza možných porušení smlouvy a seznam rizikových faktorů
Stavební management v praxi na stavbě