Stavební management

Sídlo BMW na Ukrajině

Bezproblémový stavební management se společností DELTA

Jako projektoví manažeři se staráme o to, aby v rámci projektu byly dodrženy náklady, termíny a kvalita provedení díla. Proto nám klienti neváhají svěřit jak samotný stavební management, tak celkový odborný dohled nad stavebními projekty. Precizním nadefinováním projektu, pečlivým plánováním budoucích kroků a flexibilními kontrolami zajistíme, aby váš projekt probíhal podle plánu.

V případě potřeby můžeme stavební management ponechat plně ve vašich rukou a být vám k dispozici jako partner, pomocník a rádce. Vytváříme a koordinujeme kompletní postup projektu. Organizujeme, nastavujeme harmonogramy a plány plateb a monitorujeme jejich dodržování. Klientovi pravidelně předkládáme zprávy o aktuálním stavu projektu. Tento přístup usnadňuje rozhodování a pomáhá zavčas odhalit případné budoucí komplikace.

Fungujeme jako spojovací most mezi klientem a stavebním projektem. Staráme se o všechny náležitosti stavebního managementu, abyste se bez obav mohli věnovat svému podnikání.

Stavební management společnosti DELTA

Due Diligence

Transakce v oblasti realit vyžadují spolehlivé informace, které lze použít jako pevný základ pro rozhodování. Takový základ lze vybudovat při vynaložení náležité péče a je také předpokladem pro realizaci navazující studie proveditelnosti. Zásady náležité péče aplikujeme v technické, regulačně-legislativní i ekonomické oblasti. Než společně odstartujeme váš projekt, pomůžeme vám zodpovědět spoustu otázek. Detailně za vás zvážíme a posoudíme všechny důležité aspekty projektu a nabídneme vám k dispozici naše odborníky jako oporu pro finální rozhodnutí.

Naše portfolio služeb v oblasti due diligence:

  • Due diligence pro kupující
  • Due diligence pro prodávající
  • Due diligence před akvizicí
  • Due diligence po akvizici
  • Analýza portfolia a vyhodnocení koncepcí optimalizace
  • Analýza možných porušení smlouvy a seznam rizikových faktorů
Stavební management v praxi na stavbě