Společnost

Fakta o skupině firem DELTA

 

  • Společnost DELTA založila v rakouském Welsu trojice Knut a Otmar Drugowitschovi a Wilhelm Greiner
  • Celá skupina DELTA Group zaměstnává více než 300 lidí
  • Máme 10 dceřiných společností ve 4 zemích (Rakousko, Česká republika, Slovensko, Ukrajina)
  • Specializujeme se na projekty pozemní výstavby v oblasti průmyslových a kancelářských budov, nákupních a zábavních center, bytové a rezidenční výstavby, zdravotnictví, hotelnictví a wellness, kultury a vzdělávání a také infrastruktury
  • Portfolio našich služeb: architektura, generální projektant, stavební management, management výběrového řízení a zadávání zakázek, BIM (Building Information Modeling), digitální datové prostředí stavebních projektů, IT služby, udržitelná architektura a výstavba, partnerská projektová kultura
  • Skupina DELTA doprovází stavební projekty v celkové hodnotě 5 mld. EUR ročně

 

Ve společnosti DELTA nabízíme zákazníkům pestrou škálu služeb. Do každého stavebního projektu začleňujeme aspekty trvalé udržitelnosti. Aktivně prosazujeme princip udržitelné výstavby DELTA green line, který se soustředí na optimalizaci celého životního cyklu budov a souvisejících nákladů. S využitím digitální platformy Datenpool společnost DELTA garantuje bezproblémovou komunikaci a spolehlivou distribuci relevantních dokumentů pro řízení a koordinaci stavebních projektů. Její vlastní dceřiná společnost DELTA Netconsult nabízí klientům komplexní řešení od programování softwaru až po zabezpečení IT na míru specifickým požadavkům daného odvětví.

V souladu s vývojem stavebnictví již řadu let standardně využíváme digitální technologie jako například software Revit pro tvorbu BIM projektů (Building Information Modeling). Jsme zakladatelem a iniciátorem společnosti teambau, jejímž prostřednictvím nabízíme projekty založené na partnerské spolupráci v podobě kompletního balíčku. Mezi naše stěžejní hodnoty patří transparentnost a partnerství, jež se prolínají všemi našimi službami a produkty, které DELTA Group nabízí.

Zakladatelé společnosti DELTA
Vlastníci skupiny DELTA

Datenpool

Stavíme na digitalizaci s využitím platformy Datenpool. Zajišťujeme inteligentní správu dat vašeho projektu.
Platforma Datenpool byla vyvinuta k řízení stavebních projektů a jejím úkolem je zajistit spolehlivou distribuci dokumentů a co nejefektivnější komunikaci. Základem této platformy je centrální server s přístupem na internet, který všem účastníkům zapojeným do procesu slouží jako platforma pro výměnu dokumentů a kontrolu plánů.

www.datenpool.at

teambau

Společnost teambau je generálním dodavatelem kompletních služeb. Díky tomu se můžete spolehnout na vysokou kvalitu a bezpečnost nákladů vašeho projektu.

www.teambau.cc

DELTA PODS

Po fúzi s architektonickou kanceláří Podsedensek se skupina společností DELTA Group stala největším poskytovatelem architektonických služeb v Rakousku. Aktuálně se může vašemu projektu věnovat náš tým cirka 60 architektů ze 4 různých zemí. Více se dozvíte na stránce architektura DELTA.

www.delta-pods.at

Alpha Construction Ukraine

Alpha Construction Ukraine je náš generální dodavatel kompletních staveb na klíč na Ukrajině.

acua.expert

Green & Fair Development

Green & Fair Development je realitní developerská společnost, která vznikla fúzí společností DELTA, Fair Finance a Baukultur. Jejím cílem je implementovat do stavebnictví udržitelné a férové stavební projekty.

www.green-fair.at

cmb-industries-Logo

CMb.industries

Od roku 2021 se podílíme spolu CMb.industries v Hub centru v části GRAND GARAGE, jež je součástí tabákové továrny v Linci, na projektu Departement of Disruptive Disciplines.

CMb.industries
Generální projektování na staveništi

Pracujeme v těchto zemích:

Zobrazit naše pobočky
DELTA má své projekty v mnoha zemích