Společnost

Společensky prospěšné podnikání

Společnost DELTA funguje jako poskytovatel kompletních služeb. V souladu s našimi stěžejními hodnotami chceme jako společnost DELTA vytvářet také sociální a environmentální hodnoty. Proto se věnujeme rovněž sociálnímu podnikání a dáváme si záležet na profesionální organizaci souvisejících aktivit.

Ve společnosti DELTA jsme se zavázali podporovat aktivity sociálního podnikání a velmi nás těší, že naši zaměstnanci jsou ochotni se v nejrůznějších charitativních činnostech angažovat. Touto formou se snažíme vrátit společnosti to, že nám umožňuje efektivně fungovat.

Strategické oblasti:

Závazek ke vzdělávání

  • Zapojujeme se do charitativních aktivit vzdělávacích institucí
  • Pořádáme lekce a kurzy přinášející sociální a environmentální výhody
  • Podporujeme studenty: Zajišťujeme supervizi bakalářských a magisterských prací
  • Nabízíme stáže

Závazek k trvalé udržitelnosti a mezinárodní spolupráci

  • Partnerská projektová kultura ve stavebních projektech založená na férové spolupráci
  • DELTA green line: Implementace zásad udržitelnosti ve stavebních projektech
  • Posílení rakousko-ukrajinských vztahů
  • Podpora sociálních projektů na Ukrajině
Týmová práce v DELTA

Iniciativy podporované společností DELTA:


Charitativní maraton ve Vídni na podporu výzkumu rakoviny


Kampaň na podporu dárcovství krve ve Welsu


Charitativní běh Happy Run ve Valči


Vaření pro lidi bez domova ve Vídni