Green Line

Životní cyklus staveb

Strategie udržitelnosti

Jakým směrem byste se chtěli v rámci svého projektu ubírat, pokud jde o udržitelnost? Do jaké míry by měla být vaše budova flexibilní, aby bylo možné ji využívat k různým účelům? Při hledání odpovědí na tyto otázky je třeba vzít v úvahu umístění budovy, plán využití, provozní uspořádání a další faktory. Společně vyřešíme otázky týkající se strategie na zajištění udržitelnosti a postaráme se o to, aby vaše budoucí budova byla ekologická, flexibilní a po ekonomické stránce úspěšně použitelná i v dlouhodobém horizontu.

Nachhaltigkeitsstrategie_Foto-Michael-Kammeter

Akademie pro vlastníky budov

Pro řadu vlastníků budov představují „zelené“ budovy dosud nepopsaný list. To však vůbec nevadí. V rámci projektu vám totiž nabízíme tzv. Akademii pro vlastníky budov. Jasně a srozumitelně vás seznámíme se základními principy ekologických budov a s využitím našeho know-how vám pomůžeme s plánováním a implementací. Jako klient však budete mít rozhodující slovo. Vysvětlíme vám, jaký vliv budou mít jednotlivá rozhodnutí na váš projekt. Vy určíte, kterým směrem se nakonec vydáme.

Bauherrn-Academy

Regenerační design

Cirkulární ekonomika, opakovaná použitelnost, recyklace – to jsou základní elementy regeneračního designu. V rámci projektu vám ukážeme, jak lze v harmonii s přírodou a životním prostředím při výstavbě vaší budovy využít přírodní a již existující zdroje a zajistit tak maximální udržitelnost budovy.

Posouzení životního cyklu

Důležitým faktorem pro měření dopadu našich aktivit na životní prostředí a zejména pak vlivu na klimatickou změnu je uhlíková stopa. Ta vzniká i při výstavbě a používání budov. Proto je naším úkolem uhlíkovou stopu minimalizovat. Tohoto cíle dosáhneme za předpokladu, že vezmeme v úvahu produkci CO2 při výrobě, přepravě, výstavbě a provozu, zvolíme správné materiály, zajistíme vysokou energetickou účinnost apod.

Nachhaltiges Bauen_Optimierte-Baustellenlogistik_IFA-Tulln_Foto-Christian-Brandstaetter

Náklady během životního cyklu

Náklady během životního cyklu budovy zahrnují nejen náklady na výstavbu, ale také náklady na rozebrání. Proto je důležité věnovat zvláštní pozornost těmto nákladovým složkám již v raných fázích plánování projektu. Cílem je přitom v dlouhodobém horizontu ušetřit co nejvíce peněz a umožnit flexibilní adaptaci budovy dle budoucích potřeb.

Společenská udržitelnost

Při plánování a managementu projektů se bavíme nejen o kancelářské budově, obytném komplexu či nemocnici. Správné plánování zahrnuje také spolupráci na zajištění přístupnosti, generační vyváženosti, genderové rovnosti, rovných příležitostí a kvalitního života pro všechny. Tento přístup má pozitivní vliv nejen na dlouhodobou spokojenost a pohodu uživatelů, ale také na celé životní prostředí.

Soziale-Nachhaltigkeit

Optimalizovaná logistika na staveništi

Dodávky materiálů na staveniště fungují pro proces výstavby jako palivo. Velmi žádoucí je také využít spolupráce a optimalizovat procesy tak, aby do maximální možné míry splňovaly zásady udržitelnosti. Toho lze dosáhnout například využitím místního dodavatelského řetězce, což zajistí snížení časové i finanční náročnosti přepravy. Právě náklady na přepravu jsou totiž jednou z nejvýznamnějších nákladových složek. Ze zkušeností vyplývá, že lidé pracující na stavbách stráví až 20 % pracovní doby dojížděním.

Nachhaltiges Bauen_Optimierte-Baustellenlogistik

Pohodlí pro uživatele

Většina lidí stráví více než 90 % dne v uzavřených prostorách – ať už doma, v kanceláři nebo jinde. Na jejich komfort má přitom vliv celá řada faktorů, jako jsou například akustika, kvalita vzduchu v místnosti, teplo, osvětlení apod. Všechny tyto faktory je třeba pečlivě zvážit a důkladně kontrolovat již od samotného začátku plánování.

dm_Nutzerkomfort