Green Line

Životní cyklus staveb

Strategie udržitelnosti

Jakým směrem byste se chtěli v rámci svého projektu ubírat, pokud jde o udržitelnost? Do jaké míry by měla být vaše budova flexibilní, aby bylo možné ji využívat k různým účelům? Při hledání odpovědí na tyto otázky je třeba vzít v úvahu umístění budovy, plán využití, provozní uspořádání a další faktory. Společně vyřešíme otázky týkající se strategie na zajištění udržitelnosti a postaráme se o to, aby vaše budoucí budova byla ekologická, flexibilní a po ekonomické stránce úspěšně použitelná i v dlouhodobém horizontu.

Tým DELTA při strategii udržitelnosti

Akademie pro vlastníky budov

Pro řadu vlastníků budov představují „zelené“ budovy dosud nepopsaný list. To však vůbec nevadí. V rámci projektu vám totiž nabízíme tzv. Akademii pro vlastníky budov. Jasně a srozumitelně vás seznámíme se základními principy ekologických budov a s využitím našeho know-how vám pomůžeme s plánováním a implementací. Jako klient však budete mít rozhodující slovo. Vysvětlíme vám, jaký vliv budou mít jednotlivá rozhodnutí na váš projekt. Vy určíte, kterým směrem se nakonec vydáme.

Porada zaměřena na klienty

Regenerační design

Cirkulární ekonomika, opakovaná použitelnost, recyklace – to jsou základní elementy regeneračního designu. V rámci projektu vám ukážeme, jak lze v harmonii s přírodou a životním prostředím při výstavbě vaší budovy využít přírodní a již existující zdroje a zajistit tak maximální udržitelnost budovy.

Posouzení životního cyklu

Důležitým faktorem pro měření dopadu našich aktivit na životní prostředí a zejména pak vlivu na klimatickou změnu je uhlíková stopa. Ta vzniká i při výstavbě a používání budov. Proto je naším úkolem uhlíkovou stopu minimalizovat. Tohoto cíle dosáhneme za předpokladu, že vezmeme v úvahu produkci CO2 při výrobě, přepravě, výstavbě a provozu, zvolíme správné materiály, zajistíme vysokou energetickou účinnost apod.

Náklady během životního cyklu

Náklady během životního cyklu budovy zahrnují nejen náklady na výstavbu, ale také náklady na rozebrání. Proto je důležité věnovat zvláštní pozornost těmto nákladovým složkám již v raných fázích plánování projektu. Cílem je přitom v dlouhodobém horizontu ušetřit co nejvíce peněz a umožnit flexibilní adaptaci budovy dle budoucích potřeb.

Společenská udržitelnost

Při plánování a managementu projektů se bavíme nejen o kancelářské budově, obytném komplexu či nemocnici. Správné plánování zahrnuje také spolupráci na zajištění přístupnosti, generační vyváženosti, genderové rovnosti, rovných příležitostí a kvalitního života pro všechny. Tento přístup má pozitivní vliv nejen na dlouhodobou spokojenost a pohodu uživatelů, ale také na celé životní prostředí.

Sociální udržitelnost je jednou z priorit

Optimalizovaná logistika na staveništi

Dodávky materiálů na staveniště fungují pro proces výstavby jako palivo. Velmi žádoucí je také využít spolupráce a optimalizovat procesy tak, aby do maximální možné míry splňovaly zásady udržitelnosti. Toho lze dosáhnout například využitím místního dodavatelského řetězce, což zajistí snížení časové i finanční náročnosti přepravy. Právě náklady na přepravu jsou totiž jednou z nejvýznamnějších nákladových složek. Ze zkušeností vyplývá, že lidé pracující na stavbách stráví až 20 % pracovní doby dojížděním.

Optimalizovaná logistika staveniště

Pohodlí pro uživatele

Většina lidí stráví více než 90 % dne v uzavřených prostorách – ať už doma, v kanceláři nebo jinde. Na jejich komfort má přitom vliv celá řada faktorů, jako jsou například akustika, kvalita vzduchu v místnosti, teplo, osvětlení apod. Všechny tyto faktory je třeba pečlivě zvážit a důkladně kontrolovat již od samotného začátku plánování.

Pohodlí pro zaměstnance DELTA