Projektová kultura stavebních projektů

Pohled na novou budovu pro Univerzitu přírodních zdrojů a biologických věd BOKU

Projektová kultura

Každý stavební projekt začíná sestavením projektového týmu, jež má zástupce z různých oblastí: investor, projektant, projektový manažer, realizační firmy atd. Projekt může být úspěšný jen tehdy, když všichni tito členové vytvoří sehraný tým a mají společný cíl. Na začátku projektu je třeba definovat pravidla partnerské projektové kultury v týmu. Jasné role, zodpovědnosti, postupy a procesy vedou spolu s otevřenou kulturou komunikace i postupem při konfliktech jednoznačně k většímu úspěchu projektu.

Práce na projektech s videohovorem

Teambuilding jako perfektní základ projektu

Očekávání členů projektového týmu i možné výzvy a náměty k řešení mají všichni členové týmu proaktivně komunikovat a zohlednit včas ještě v ranné fázi. Takto vznikají společná pravidla a celý projektový tým se zavazuje je dodržovat. Často se účastníci projektu domnívají, že jednorázovým workshopem na začátku projektu už bylo učiněno vše pro partnerskou projektovou kulturu. Vytvořit pozitivní kulturu je však kontinuální a trvalý proces, nad nímž je nutné se aktivně zamýšlet a pečovat o něj po celou dobu trvání projektu.

Partnerství vede k úspěchu

K tomu, aby mohl být projekt úspěšný, potřebujeme jasně stanovené role a odpovědnosti, transparentnost, důvěru a odhodlání v celém týmu. DELTA vám pomůže rozvinout společnou vizi, která nás společně povede k cíli. Pro úspěšnou realizaci projektu je zapotřebí definovat formu postupu při konfliktech i zpětné vazby, orientované na řešení a vzájemnou podporu. To je možné jen při rovnoprávném postavení všech účastníků v týmu a vzájemném uznání – neboť nejdůležitějším stavebním kamenem pro úspěch stavebního projektu jsou lidé. Přesvědčení, že v každém projektu je rozhodujícím faktorem úspěchu člověk, dělá naši kulturu řízení projektů jedinečnou a díky následujícím krokům tak účinnou:

  1. Společný směr a společné cíle
  2. Jasná organizace spolupráce a struktury komunikace
  3. Transparentní a efektivní procesy
  4. Společná pravidla
  5. Kultura postupu při konfliktech a zpětné vazby
Příprava zaměstnanců DELTA na workshopy