Naše služby

Obytný dům s prosklenou chodbou Am Zwinger Wels

Architektura

Architektura od společnosti DELTA, to je ryzí vášeň. Během přípravy projektu přeneseme vaše přání na papír a dáme jasnou podobu vašim nápadům.

Více informací
Generální projektování v DELTA

Generální projektant

Coby generální projektant jsme vaším jediným kontaktem pro veškeré procesy plánování a projekce. Udržujeme správný kurz během celého projektu a zapojujeme do procesu plánování všechny potřebné specialisty, se kterými úzce spolupracujeme.

Více informací
Projektový management v praxi ve společnosti DELTA

Projektový management

Jako projektoví manažeři se staráme o to, aby v rámci projektu byly dodrženy náklady, termíny a kvalita provedení díla. Proto nám klienti neváhají svěřit jak samotný projektový management, tak dohled nad projekty.

Více informací
3D model budovy prezentovaný pomocí virtuálních brýlí

BIM

S pomocí technologie BIM pro vás vytvoříme inteligentní 3D, 4D nebo 5D model budovy, který využijeme při dalším plánování.

Více informací
Řešení nových projektů a jiných služeb, které DELTa nabízí

Management zadávání zakázek a správa smluv

Společnost DELTA vám zajistí veškerou podporu při uzavírání projektových smluv v oblasti výstavby, dodávek i souvisejících služeb.

Více informací
Generální dodavatel stavby týmu

Dodavatel kompletních služeb

Společnost DELTA je zakladatelem a iniciátorem společnosti teambau, jejímž prostřednictvím nabízí projekty založené na partnerské spolupráci v podobě kompletního balíčku.

Více informací
Týmová práce v DELTA

Projektová kultura

Každý stavební projekt začíná sestavením projektového týmu, jež má zástupce z různých oblastí: investor, projektant, projektový manažer, realizační firmy atd. Projekt může být úspěšný jen tehdy, když všichni tito členové vytvoří sehraný tým a mají společný cíl.

Více informací
Využití softwaru Datenpool na tabletu na staveništi

Digitální datové prostředí stavebních projektů

Digitální datová prostředí stavebních projektů jako například Datenpool jsou pro úspěšný projektový management nepostradatelná. Platforma Datenpool byla vyvinuta k řízení stavebních projektů a jejím úkolem je zajistit spolehlivou distribuci dokumentů a co nejefektivnější komunikaci.

Více informací
Fasáda WU Vídeň

Certifikace udržitelnosti budov

Společnost DELTA nabízí certifikační služby pro komerční i obytné budovy – a to platí jak pro nově postavené objekty, tak pro již existující nemovitosti.

Více informací
IT služby od DELTA Netconsult

IT služby

Pro efektivní a bezpečné IT je zapotřebí komplexní zvážení požadavků a IT strategie projektu.

Více informací