Naše služby

Architektura

Architektura od společnosti DELTA, to je ryzí vášeň. Během přípravy projektu přeneseme vaše přání na papír a dáme jasnou podobu vašim nápadům.

Více informací

Generální projektant

Coby generální projektant jsme vaším jediným kontaktem pro veškeré procesy plánování a projekce. Udržujeme správný kurz během celého projektu a zapojujeme do procesu plánování všechny potřebné specialisty, se kterými úzce spolupracujeme.

Více informací

Projektový management

Jako projektoví manažeři se staráme o to, aby v rámci projektu byly dodrženy náklady, termíny a kvalita provedení díla. Proto nám klienti neváhají svěřit jak samotný projektový management, tak dohled nad projekty.

Více informací
3D model budovy prezentovaný pomocí virtuálních brýlí

BIM

S pomocí technologie BIM pro vás vytvoříme inteligentní 3D, 4D nebo 5D model budovy, který využijeme při dalším plánování.

Více informací

Management zadávání zakázek a správa smluv

Společnost DELTA vám zajistí veškerou podporu při uzavírání projektových smluv v oblasti výstavby, dodávek i souvisejících služeb.

Více informací

Dodavatel kompletních služeb

Společnost DELTA je zakladatelem a iniciátorem společnosti teambau, jejímž prostřednictvím nabízí projekty založené na partnerské spolupráci v podobě kompletního balíčku.

Více informací

Projektová kultura

Každý stavební projekt začíná sestavením projektového týmu, jež má zástupce z různých oblastí: investor, projektant, projektový manažer, realizační firmy atd. Projekt může být úspěšný jen tehdy, když všichni tito členové vytvoří sehraný tým a mají společný cíl.

Více informací

Digitální datové prostředí stavebních projektů

Digitální datová prostředí stavebních projektů jako například Datenpool jsou pro úspěšný projektový management nepostradatelná. Platforma Datenpool byla vyvinuta k řízení stavebních projektů a jejím úkolem je zajistit spolehlivou distribuci dokumentů a co nejefektivnější komunikaci.

Více informací

Certifikace udržitelnosti budov

Společnost DELTA nabízí certifikační služby pro komerční i obytné budovy – a to platí jak pro nově postavené objekty, tak pro již existující nemovitosti.

Více informací

IT služby

Pro efektivní a bezpečné IT je zapotřebí komplexní zvážení požadavků a IT strategie projektu.

Více informací