Kunden Statements

ORF

Za celý projektový tým společnosti Media Location ORF bychom společnosti DELTA rádi poděkovali za dosavadní úspěšnou spolupráci. Během ní jsme se přesvědčili, že když máte kompetentního a zkušeného partnera, tak i velmi složitý projekt výstavby můžete zvládnout včas a v rámci rozpočtu – a to i za nepříznivých podmínek. Společnost DELTA vždy naslouchala našim obavám a proaktivně promítala naše požadavky do implementace. Ve společnosti DELTA se klade velký důraz na partnerskou spolupráci a ocenění všech lidí zapojených do projektu. Díky tomu se snáze nacházejí řešení i v obzvláště náročných fázích projektu a roste spolehlivost a důvěra v rámci týmu. Jsme rádi, že společnost DELTA máme na své straně. Je spolehlivá a aktivně nás podporuje.