News

DELTA vyhodnotila výzkum na téma udržitelnost a inteligentní budovy

V květnu loňského roku se celá skupina firem DELTA Group rozhodla zeptat svých nejdůležitějších klientů, jakou roli pro ně při přípravě stavebních projektů hraje faktor udržitelné výstavby, zapracování koncepce green line do svých objektů a jaké je jejich stádium připravenosti plánovat své budoucí budovy jako inteligentní budovy, které jsou již od první myšlenky projektovány s ohledem na celý životní cyklus budovy a zohledňují komplexně strategii udržitelnosti.

Celkem se nám podařilo získat odpovědi od našich dvaceti nejvýznamnějších klientů napříč Rakouskem, Českou republikou, Slovenskem i Ukrajinou na tři základní otázky. Výsledky potvrdily naši domněnku, že ekologické stavby budou na vzestupu.

Mezi prvních pět nejdůležitějších faktorů, které vnímá investor nebo developer při přípravě projektu za důležité, se zařadil aspekt partnerské projektové kultury, strategie udržitelnosti, uživatelský komfort, životní cyklus projektu a workshopy ve smyslu „Builders Academy/Akademie pro vlastníky budov“.

Těchto pět aspektů vítězí napříč všemi odvětvími, ve kterých se DELTA svých klientů dotazovala, ať už to byli investoři a jejich budovy určené pro sektor zdravotnictví, vzdělávání, nakupování a zábavy, budovy pro průmysl, logistiku a administrativu či bytovou a rezidenční výstavbu.

 

Životní cyklus budov a partnerství

Například u investorů z oblasti zdravotnictví a farmacie hrál jednoznačně nejvyšší roli faktor životního cyklu budovy, a to celých 8,4 bodů z maximálně možných 10.

Naopak třeba partnerská projektová kultura byla jednoznačně vítězným aspektem s 9,7 body u klientů připravujících projekty v oblasti projektů pro bydlení a rezidenční výstavby a vysoko hodnocená 9,3 body u klientů z oblasti průmyslu a kancelářských budov.

Investoři bytové výstavby patří na druhé místo mezi ty, co silně zohledňují aspekt strategie udržitelnosti a životní cyklus budovy s hodnocením 8,3. Zejména v Rakousku je velmi silně státem podporován koncept green roof tzv. zelených střech pro nově vznikající projekty bydlení. Erik Štefanovič, jednatel DELTA Group ČR dodává, že reálným důkazem toho je projekt bytového komplexu Schichtgründe, který DELTA dokončila a předala uživatelům vloni na jaře.

Environmentální, sociální a ekonomické aspekty v souladu

Dotazovaní klienti a naši respondenti nás také velmi příjemně překvapili výsledkem, že by průměrně akceptovali navýšení zřizovacích nákladů o 12 %, v případě, že by tím bylo dosaženo snížení nákladů na provoz nemovitosti po dobu celého životního cyklu, což je pro nás hmatatelný signál posilujícího udržitelného smýšlení o budovách i v hlavách zadavatelů, investorů a developerů.

Jako nejprogresivnější v oblasti akceptace zvýšených zřizovacích nákladů ve prospěch inteligentních budov se projevili investoři z oblasti hotelnictví, wellness a zdravotnictví, kteří by byly ochotni akceptovat 16-20 %.

Mezi nejčastější odpovědi na otázku, co je pro klienty v oblasti green buildings a strategie udržitelnosti pro budovy ještě obzvláště důležité, patřily odpovědi typu: energetická účinnost, redukce technologií budovy, regionální dodavatelé, skladování dešťové vody, flexibilní využití budovy, větší důraz na oddělitelnost stavebních materiálů a správná rovnováha mezi udržitelností, hospodárností a vstřícností k uživatelům.

Erik Štefanovič výsledky komentuje slovy, že nám klienti dávají jasný signál, že DELTA Group jde správným směrem, tím, že se rozhodla maximálně prosazovat zelenou architekturu a principy inteligentních budov do stavebních projektů. Jsme si vědomi, že stavebnictví spotřebovává cirka 40 % energie a ohleduplnost k přírodě je jedním ze stěžejních pilířů naší firemní filozofie.

Více k tématu udržitelnosti v našem pojetí si můžete přečíst ZDE: https://www.delta-group.cz/green-line/

DELTA služby

nejnovější příspěvky

18. května 2022

Projektové řízení stavby, jež dokáže dokončit projekt v předstihu

Projektový management DELTA se při řízení a koordinaci projektu opírá o základní tři pilíře: řízení projektu z hlediska času, kvality a nákladů. U desetipatrové administrativní budovy DOCK IN FIVE v Praze Libni se i v obtížné situaci posledních měsíců, spojenou s chybějícími pracovníky u zhotovitelských firem a nedostatkem se neustále se zdražujícího stavebního materiálu, podařilo objekt kanceláří dokončit dříve, než nám určil investorem definovaný tzv. časový harmonogram stavby....

Mehr
uvodni fotka k druhemu dilu podcastu o bim na tema schvalovaci rizeni v ceske republice

27. dubna 2022

2.díl podcastu o BIM je tu! Tentokrát k tématu BIM a schvalovací řízení v ČR

V jaké fázi je digitalizace procesu stavebního řízení v ČR? Jaké změny v oblasti státní sféry jsou nutné abychom v České republice využili potenciál Building Information Modeling na 100 % a dokázali těžit z nevídané informační komplexnosti BIM modelu budoucí budovy? ...

Mehr

26. dubna 2022

Kombinace par excellence: nový mediální kampus ORF v rakouském Küniglbergu

Nové budovy na Küniglbergu spojují rakouské veřejnoprávní vysílání ORF tři média: televizi, rozhlas a online v redakci pro multimediální produkci....

Mehr