News

Nové cesty, nové příležitosti: BIM a udržitelné stavebnictví

Do dalšího dílu našeho podcastu BIM JAKO FENOMÉN jsme si pozvali kromě jednatele DELTA Group ČR Erika Štefanoviče také kolegu architekta Karla Bařinku, který je u společnosti DELTA zodpovědný za implementaci tzv. DELTA green line principu do stavebních projektů. Karel Bařinka hned na úvodní otázku moderátora, jak by jednoduše definoval udržitelnou neboli zelenou budovu odpověděl, že se vlastně jedná o objekt, který má optimální užitné vlastnosti a efektivně nakládá s energiemi a materiály.

Jedním dechem však upozornil, že je třeba toto hledisko zohlednit ve všech fázích projektu, tedy nejen ve fázi výstavby, ale po celou dobu životního cyklu budovy, včetně fáze poslední, což je recyklovatelnost materiálů a surovin při procesu demolice. A právě v tomto momentu může hrát BIM model a projekce budovy v BIM zásadní roli.

Jak upozorňuje Erik Štefanovič, BIM model funguje v tomto smyslu jako jakási komplexní databanka informací, která investorovi již v počátku plánování objektu jasně dokáže ověřit a vyhodnotit, zda zvolené postupy architektů a projektantů při projektování budovy jsou správné.

 

Funkčnost, efektivita, udržitelnost

V tomto pátém díle podcastu „BIM, udržitelná výstavba a šetrné budovy“ se dozvíte odpovědi na otázky, zda se udržitelné stavby skutečně navrhují jinak, v čem spočívá jiný náhled na projektování šetrné budovy a k čemu vlastně idea udržitelných budov směřuje samotné architekty a projektanty v „Green Line“ principu.

Mezi další neodmyslitelné téma podcastu patří také problematika nedostatku materiálů a surovin, které Erik Štefanovič jednoduše rozdělil na obnovitelné a neobnovitelné zdroje, přičemž je nutné dle tohoto parametru k nim také nutné přistupovat. Petr Karban, moderátor podcastu, se také dotýká povinnosti recyklovat stavební materiály, která v ČR zatím není legislativně pevně zakotvená, a přesto DELTA přímo vyzývá ostatní stavaře ke změně myšlení a vnímání stavební suti, která obvykle tvoří 40 – 50 % celkových nákladů na stavbu, jako hodnotného materiálu ke znovupoužití.

Karel Bařinka přidává pro inspiraci vzor vhodný následování v myšlence recyklace stavebních materiálů. Tímto vzorem je Holandsko, které je v Evropě v této problematice pravděpodobně nejdále a dokáže proměnit a uplatňovat v praxi nerozebíratelné konstrukce na rozebíratelné, tedy znovupoužitelné a v podstatě objekt přirovnává ke stavebnici, kterou lze po 50 letech užívání rozebrat a vybrané materiálny znovu využít. Zároveň vyzdvihuje velmi dobré příklady využití CLT dřevěných konstrukcí, se kterými má DELTA v Rakousku třeba na příkladu objektů pro školství a vzdělávání velmi dobrou praktickou zkušenost – Univerzitní budova BOKU WienKampus v nemocnici Milosrdných sester, Ried.

 

Krize jako důvod k urychlení přestupu na udržitelný způsob života?

Erik Štefanovič v závěru zdůrazňuje fakt, že skupina DELTA velmi citlivě vnímá cirka poslední 3 roky jak pandemické krize, tak války na Ukrajině, a proto v každém projektu poctivě s investory diskutuje základní prvky udržitelnosti, které je vhodné do připravovaného stavebního projektu implementovat a detailně vysvětluje princip udržitelnosti budovy, klade důraz na energetickou efektivnost, obnovitelnost zdrojů, využití recyklovatelných materiálů, návratnost vložených prostředků a jednoduše řečeno prosazovat trvalejší hodnotu budovy v dlouhodobém horizontu.

Podcast si můžete poslechnout níže na našem YouTube kanále nebo v aplikaci Spotify.

 

Pokud Vás téma BIM projektování budov zajímá ve větším měřítku, předchozí díly podcastu o užitku BIM a jeho uplatňování v českém stavebnictví si můžete poslechnout rovněž na ZDE na Spotify nebo na našem YouTube kanále DELTA Group ČR.

nejnovější příspěvky

28. května 2024

DELTA slavnostně otevřela nové kanceláře v Praze

DELTA Group, mezinárodní architektonická, inženýrská a poradenská společnost s rozsáhlým portfoliem služeb v oblasti nemovitostí, otevřela minulý týden svou novou kancelář v Praze. Společnost DELTA byla založena v roce 1977 ve Welsu / Horním Rakousku a nyní se svými více než 400 zaměstnanci působí ve čtyřech zemích: v Rakousku, České republice, na Slovensku a na Ukrajině....

Mehr

21. května 2024

Otevření největšího fotovoltaického systému na parkovišti v Horním Rakousku

Největší fotovoltaický systém byl otevřen v květnu 2024 na parkovišti Eurothermen Bad Schallerbach v Horním Rakousku. Parkoviště bylo zastřešeno 2 887 fotovoltaickými moduly (= přibližně 6 000 m2). Celkem 420 parkovacích míst nabízí nejen ochranu, ale také přispívá k energetické revoluci....

Mehr
Unbroken Zentrum

21. května 2024

Otevření centra protetiky a ortotiky „Unbreakable“

Vážení přátelé, máme skvělou zprávu! Dne 10. května se ve Lvově uskutečnilo slavnostní otevření Centra protetiky a ortotiky „Nezlomný“. Tato událost je významným počinem v oblasti rehabilitace a podpory lidí, kteří potřebují protetickou podporu....

Mehr