News

Nové cesty, nové příležitosti: BIM a udržitelné stavebnictví

Do dalšího dílu našeho podcastu BIM JAKO FENOMÉN jsme si pozvali kromě jednatele DELTA Group ČR Erika Štefanoviče také kolegu architekta Karla Bařinku, který je u společnosti DELTA zodpovědný za implementaci tzv. DELTA green line principu do stavebních projektů. Karel Bařinka hned na úvodní otázku moderátora, jak by jednoduše definoval udržitelnou neboli zelenou budovu odpověděl, že se vlastně jedná o objekt, který má optimální užitné vlastnosti a efektivně nakládá s energiemi a materiály.

Jedním dechem však upozornil, že je třeba toto hledisko zohlednit ve všech fázích projektu, tedy nejen ve fázi výstavby, ale po celou dobu životního cyklu budovy, včetně fáze poslední, což je recyklovatelnost materiálů a surovin při procesu demolice. A právě v tomto momentu může hrát BIM model a projekce budovy v BIM zásadní roli.

Jak upozorňuje Erik Štefanovič, BIM model funguje v tomto smyslu jako jakási komplexní databanka informací, která investorovi již v počátku plánování objektu jasně dokáže ověřit a vyhodnotit, zda zvolené postupy architektů a projektantů při projektování budovy jsou správné.

 

Funkčnost, efektivita, udržitelnost

V tomto pátém díle podcastu „BIM, udržitelná výstavba a šetrné budovy“ se dozvíte odpovědi na otázky, zda se udržitelné stavby skutečně navrhují jinak, v čem spočívá jiný náhled na projektování šetrné budovy a k čemu vlastně idea udržitelných budov směřuje samotné architekty a projektanty v „Green Line“ principu.

Mezi další neodmyslitelné téma podcastu patří také problematika nedostatku materiálů a surovin, které Erik Štefanovič jednoduše rozdělil na obnovitelné a neobnovitelné zdroje, přičemž je nutné dle tohoto parametru k nim také nutné přistupovat. Petr Karban, moderátor podcastu, se také dotýká povinnosti recyklovat stavební materiály, která v ČR zatím není legislativně pevně zakotvená, a přesto DELTA přímo vyzývá ostatní stavaře ke změně myšlení a vnímání stavební suti, která obvykle tvoří 40 – 50 % celkových nákladů na stavbu, jako hodnotného materiálu ke znovupoužití.

Karel Bařinka přidává pro inspiraci vzor vhodný následování v myšlence recyklace stavebních materiálů. Tímto vzorem je Holandsko, které je v Evropě v této problematice pravděpodobně nejdále a dokáže proměnit a uplatňovat v praxi nerozebíratelné konstrukce na rozebíratelné, tedy znovupoužitelné a v podstatě objekt přirovnává ke stavebnici, kterou lze po 50 letech užívání rozebrat a vybrané materiálny znovu využít. Zároveň vyzdvihuje velmi dobré příklady využití CLT dřevěných konstrukcí, se kterými má DELTA v Rakousku třeba na příkladu objektů pro školství a vzdělávání velmi dobrou praktickou zkušenost – Univerzitní budova BOKU WienKampus v nemocnici Milosrdných sester, Ried.

 

Krize jako důvod k urychlení přestupu na udržitelný způsob života?

Erik Štefanovič v závěru zdůrazňuje fakt, že skupina DELTA velmi citlivě vnímá cirka poslední 3 roky jak pandemické krize, tak války na Ukrajině, a proto v každém projektu poctivě s investory diskutuje základní prvky udržitelnosti, které je vhodné do připravovaného stavebního projektu implementovat a detailně vysvětluje princip udržitelnosti budovy, klade důraz na energetickou efektivnost, obnovitelnost zdrojů, využití recyklovatelných materiálů, návratnost vložených prostředků a jednoduše řečeno prosazovat trvalejší hodnotu budovy v dlouhodobém horizontu.

Podcast si můžete poslechnout níže na našem YouTube kanále nebo v aplikaci Spotify.

 

Pokud Vás téma BIM projektování budov zajímá ve větším měřítku, předchozí díly podcastu o užitku BIM a jeho uplatňování v českém stavebnictví si můžete poslechnout rovněž na ZDE na Spotify nebo na našem YouTube kanále DELTA Group ČR.

nejnovější příspěvky

27. září 2023

Udržitelnost jde ruku v ruce se sociální zodpovědností

Žijeme v uspěchané době. Okolo nás i v našem oboru se neustále něco nového děje, vyvíjí, inovuje, a i přesto je třeba si umět najít čas POMÁHAT. Nejen jako jednotlivec každý za sebe, ale i většina firem zaměřených na udržitelnost se obvykle zapojuje do dobročinných aktivit v místě, kde podniká. Ani my v DELTA Group ČR nejsme jiní a v Třebíči podporujeme různé charitativní či sportovní akce....

Mehr

20. září 2023

Jihlava získá novou Horáckou multifunkční arénu

Máme před sebou další důležitý milník v přípravě a koordinaci stavebních projektů. Jedná se o Horáckou multifunkční arénu, veřejnou stavební zakázku, která je pro Kraj Vysočina novou příležitostí nejen na podporu sportovních talentů, ale také místem, které se stane centrem kultury a společenských akcí....

Mehr

21. července 2023

Skupina DELTA se stává vlastníkem INGOB.ZT GmbH

Vzhledem k neočekávanému odchodu Andrease Gobieta v dubnu tohoto roku musel být integrační proces mezi INGOB.ZT GmbH a DELTA Group, který byl zahájen na začátku roku 2023, realizován rychleji, než bylo původně plánováno. Aby bylo zajištěno řízení společnosti INGOB.ZT GmbH, spolumajitel a generální ředitel společnosti DELTA Wolfgang Kradischnig a dlouholetá zaměstnankyně INGOB.ZT GmbH Helga Juri okamžitě převzali duální řízení. Nyní je také dokončen převod vlastnictví, který byl plánován v několika fázích: Skupina firem DELTA je nyní jediným vlastníkem INGOB.ZT GmbH....

Mehr