News

DELTA Group se propojila se společností INGOB.ZT GmbH

DELTA Group, mezinárodní poskytovatel realitních služeb se zaměřením na architekturu, stavební management a poradenství, posiluje své portfolio služeb. Další úspěšná fúze během několika měsíců.

Auf dem Foto (v.l. oben nach r. unten): Cornelia Riemer, René Noisternig, Christina Lang, Wolfgang Gomernik (DELTA), Andreas Gobiet (INGOB ZT.Gmbh), Wolfgang Kradischnig, Marija Kotnig (DELTA)

Na fotografii (zleva nahoře doprava dolů): Cornelia Riemer, René Noisternig, Christina Lang, Wolfgang Gomernik (DELTA), Andreas Gobiet (INGOB ZT.Gmbh), Wolfgang Kradischnig, Marija Kotnig (DELTA)

Mezinárodní skupina společností DELTA Group s více než 300 zaměstnanci a pobočkami ve 4 zemích získává podíly ve společnosti INGOB.ZT GmbH, jedné z nejvýznamnějších stavebních firem v Rakousku v oblasti stavebního managementu. Tým INGOB.ZT GmbH v současné době tvoří více než 55 vysoce kvalifikovaných zaměstnanců a doplňuje portfolio služeb společnosti DELTA zejména svým zaměřením na stavební služby od přípravy projektu, projektového řízení, stavebního dozoru, doprovodné kontroly, celkové koordinace stavby a stavební logistiky včetně potřebných znaleckých posudků u mezinárodních projektů.

Obě společnosti budou těžit z výsledných synergií, zejména díky již tak silné mezinárodní síti obou organizací. Aktivity DELTA ve střední a východní Evropě tak doplňují kompetence INGOB v jihovýchodní Evropě. V rámci pomalého integračního procesu se obě společnosti během několika příštích let postupně rozrostou.

Aliance a investice byly vždy součástí strategické orientace společnosti DELTA. Skupina DELTA teprve nedávno získala partnerské propojení a podíly ve stavební firmě VATTER & PARTNER ZT-GmbH, aby rozšířila a posílila své portfolio služeb v oblasti navrhování konstrukcí, stavební fyziky, akustiky a imisních hlášení.

„Spolupráce a fúze jsou zásadním faktorem úspěchu, zejména s ohledem na naši rostoucí mezinárodní pozici a expanzi skupiny DELTA. Těší nás, že se můžeme spolehnout na silné partnery, abychom se v budoucnu mohli uplatnit ještě v širším měřítku a s dodatečnou přidanou hodnotou pro naše klienty a vytvářet společně inspirativní projekty pro společnost,“ říká generální ředitel DELTA Wolfgang Kradischnig.

Andreas Gobiet, generální ředitel INGOB, dodává: „Interdisciplinární interakce a koncentrované znalosti našich odborníků, stejně jako mezinárodní zkušenosti v různých zemích a porozumění odlišným kulturám a mentalitám zajišťují přístup k inovativním řešením na míru ve všech oblastech našich služeb. Spojujeme profesionální dokonalost s obchodním know-how a sociální kompetencí.“

O skupině DELTA Group

DELTA je mezinárodní poskytovatel komplexních služeb v pozemním stavitelství a je zastoupena na několika místech v Rakousku, České republice, Slovensku a Ukrajině. Ročně DELTA řídí stavební projekty v celkové hodnotě přibližně 5 miliard eur a již získala řadu ocenění za renomované projekty, jako je llse Wallentin Haus z BOKU ve Vídni nebo Koop Award Rakouského svazu stavebního inženýrství (ÖBV) za výjimečné kooperační služby s partnery v projektu Althan Park. Se službami v oblasti architektury, generálního projektanta, BIM, stavebního managementu, IT a digitálního datového prostředí DELTA již dokončila mnoho úspěšných projektů v oblastech průmyslu a administrativních budov, maloobchodu a zábavy, kultury a vzdělávání, bydlení, zdravotnictví, hotelnictví a wellness včetně infrastruktury. Více o mezinárodní skupině DELTA: https://www.delta-group.cz/spolecnost/

O INGOB.ZT

INGOB.ZT GmbH je jednou z nejvýznamnějších rakouských stavebních firem. S naší širokou nabídkou služeb oslovujeme klienty, kteří hledají služby ve stavebnictví od vypracování projektu až po stavební dozor z jednoho zdroje a s jednou kontaktní osobou. Tým INGOB.ZT GmbH v současnosti tvoří přes 55 vysoce kvalifikovaných zaměstnanců ze všech oblastí stavebního inženýrství. V čele společnosti stojí jednatel DI Andreas Gobiet. Jednatel, zaměstnanci a partneři jsou prověřenými odborníky ve svých oborech. Jejich komplexní znalosti dávají společnosti INGOB.ZT GmbH potenciál řešit složité technické, ekonomické a ekologické úkoly. Více o INGOB.ZT: https://ingob.at/

nejnovější příspěvky

07. února 2024

DELTA Group je certifikována jako „zaměstnavatel přátelský k rodině“

Doris Gardavsky a Reka Tanczos převzaly jménem celého týmu pečujícího o lidský potenciál a firemní kulturu celé skupiny DELTA ocenění „Zaměstnavatel přátelský rodině 2023/24“ – „Family-friendly employer 2023/24 award“....

Mehr

17. ledna 2024

Místo továrny na zpracování tabáku – továrna na nápady a kulturní hotspot

V letech 2015–2020 se DELTA Group stala součástí projektu obnovy a rekonstrukce brownfieldu: bývalé továrny na zpracování tabáku v rakouském Linci. Svým projektovým managementem, celkovou koordinací a propojením městské samosprávy se světem stavebnictví jsme dosáhli skvělého výsledku: bývalá tabačka Tabakfabrik Linz je dnes novým kulturním centrem plným nápadů a kreativity....

Mehr

27. listopadu 2023

Vltavská filharmonie: Projektové řízení nejvýznamnější kulturní stavby v ČR

O novém hudebním komplexu se intenzivně mluví již více než rok. Po třináctiměsíčním výběrovém řízení podepsala pražská metropole smlouvu s konsorciem firem DELTA-JEG-FEM na proces projektového řízení a celkové koordinace stavebního projektu. Vltavská filharmonie se v Praze Holešovicích začne stavět přibližně za pět let....

Mehr