News

Arno Gingl se stává jednatelem v rámci skupiny DELTA Group

Arno Gingl je nyní jednatelem společnosti Delta Projektconsult GmbH a sdílí aktivní vedoucí roli s Marcem Guido Höhne. Díky svým rozsáhlým znalostem a vysoké úrovni angažovanosti v integrovaném poradenství vytváří pro klienty DELTA Group dlouhodobá strategická řešení v oblasti udržitelné výstavby.

Po studiu stavebního inženýrství ve Štýrském Hradci a dalších studijních oborech, včetně pojišťovnictví, získal Arno Gingl rozsáhlé zkušenosti v oblasti mezinárodního projektového řízení, řízení výstavby a řízení rizik. Po několika letech v Kanadě a USA se rodilý Štýr vrátil do Rakouska, kde dohlížel na další infrastrukturní projekty. V posledních třinácti letech byl zodpovědný za analýzy ziskovosti přidělených projektů a pracoval jako odborník mimo jiné pro pojišťovny a v sektoru nemovitostí.

Arno Gingl v minulosti opakovaně přicházel do kontaktu se společností DELTA Group prostřednictvím projektové práce a v posledních letech se setkal s majiteli skupiny. V několika rozhovorech vyšlo najevo, že je s společností DELTA spojen touhou po silnějším povědomí o udržitelnosti ve stavebnictví a realitním průmyslu. Přesvědčení, že udržitelné jednání má smysl a vytváří přidanou hodnotu pro lidi a životní prostředí v každé společnosti, je klíčové.

V srpnu 2022 se Arno Gingl po úspěšných společných projektech a několika pozitivních diskusích konečně připojil ke skupině DELTA Group.

Arno Gingl o svém vstupu do společnosti DELTA: „Naším cílem je spojit síly, abychom demonstrovali mnoho možností udržitelných opatření a podpořili je našimi poradenskými službami. Díky inovativním přístupům a správným partnerům jsme schopni zlepšit současnou situaci, ušetřit zdroje a snížit emise – a to i ve stávajících budovách.“

Wolfgang Gomernik, spolumajitel a jednatel společnosti DELTA Holding Rakousko a DELTA Ukrajina, je přesvědčen o jeho velkém know-how: „Arno Gingl přesně ví, ve kterých oblastech musíme jednat, abychom společně vytvářeli udržitelné budovy.“

Arno Gingl

Arno Gingl ve zkratce

Arno Gingl zahájil svou akademickou kariéru svým vzděláním ve stavebnictví na HTBLA Zeltweg. Po ukončení studia stavebního plánování a řízení výstavby na FH Joanneum Graz se také věnoval technickému managementu se zaměřením na energetickou ekonomiku a řízení rizik na FH Wien. Během svého výcviku již získal oporu v profesním životě a absolvoval kurz Řízení rizik a pojištění na WU.

Od roku 2003 ho jeho profesionální kariéra zavedla z Washingtonu D.C. do kanadského Ontaria a zpět do Rakouska, kde měl na starosti různé projekty v několika spolkových zemích. Arno Gingl dohlížel na velké mezinárodní projekty, včetně Strabagu, v oblasti výstavby tunelů a infrastruktury. Jeho zkušenosti sahají od projektového řízení, řízení rizik a pohledávek až po mezinárodní realitní poradenství. Posledních 10 let je vedoucím technického poradenství ve společnosti Risk Experts Risiko Engineering GmbH.

Od roku 2013 do roku 2020 byl Arno Gingl také přednášejícím na IMC University of Applied Sciences v Kremži pro kurz Hodnocení rizik pro životní prostředí. Jeho akademická zvídavost také vedla k vydání četných publikací; témata sahají od řízení kontinuity podnikání až po holistické řízení rizik pro malé a střední podniky a další. Soukromě je Arno Gingl vášnivým kuchařem, ale také se zabývá sportem; Horské sporty, jízda na horském kole a skialpinismus patří mezi jeho oblíbené.

nejnovější příspěvky

28. března 2024

Výstavba horácké arény míří po šesti měsících již vzhůru

Multifunkční horácká aréna v Jihlavě slaví již půl roku od zahájení demolice a fyzické výstavby. Aktuální dění z procesu výstavby přináší Josef Prokeš, projektový manažer z DELTA Group ČR, která je v tomto projektu v pozici Správce stavby a je zodpovědná za kompletní řízení a koordinaci projektu správným směrem dle požadavků investora....

Mehr

26. března 2024

Christina Lang přebírá pozici tiskové mluvčí skupiny DELTA Group

Christina Lang se narodila v Horním Rakousku, od roku 2022 je zodpovědná za strategickou komunikaci společnosti DELTA a nyní - v návaznosti na svou předchozí funkci - zastupuje společnost DELTA v Rakousku jako tisková mluvčí. ...

Mehr

07. února 2024

DELTA Group je certifikována jako „zaměstnavatel přátelský k rodině“

Doris Gardavsky a Reka Tanczos převzaly jménem celého týmu pečujícího o lidský potenciál a firemní kulturu celé skupiny DELTA ocenění „Zaměstnavatel přátelský rodině 2023/24“ – „Family-friendly employer 2023/24 award“....

Mehr