News

Kombinace par excellence: nový mediální kampus ORF v rakouském Küniglbergu

Nové budovy na Küniglbergu spojují rakouské veřejnoprávní vysílání ORF tři média: televizi, rozhlas a online v redakci pro multimediální produkci. Dvě nové části budovy pro Ö1, Ö3 a redakci byly postaveny v kubatuře předchozí budovy a ve stávající a platné zonaci. Rozměry nově navržené redakce a přestavba částečně památkově chráněné staré budovy v největší rakouské mediální společnosti činí tento projekt jedinečným. Projektový management DELTA byl i v tomto projektu spolehlivým partnerem v oblasti řízení a koordinace projektu.

Pojem Küniglberg je 261 m vysoký kopec v sedle Lainzer ve 13. vídeňském obvodu Hietzing a představuje předhůří Vídeňského lesa. Pojem Küniglberg je často používán téměř jako synonymum pro ORF, neboť právě zde se nachází středisko ORF Küniglberg – sídlo rakouského veřejnoprávního vysílání.

Sloučení vídeňských poboček ORF nabylo konkrétních obrysů a nyní se stalo novým mediálním kampusem ORF. Stavební dokončení multimediální redakce s televizním studiem, budovou Ö3 a Ö1 a také novými rozhlasovými studii na ploše 6000 m 2 proběhlo na konci roku 2021. Dalším krokem je instalace rozhlasové techniky, a nakonec přesun na nové místo. DELTA podporuje ORF v tomto projektu od roku 2015 a odpovídá za projektový management.

Řešit projekt této velikosti byla úspěšná zkušenost pro projektového manažera DELTA Michaela Annerla: „Mediální kampus ORF byl jednou z nejrozsáhlejších veřejných zakázek, které jsem jako projektový manažer mohl zvládnout. Skutečným vrcholem je nejen velikost a komplexnost projektu, ale také mě těší, že projekt mohl být realizován v úzké spolupráci s klientem v poměrně napjatém nákladovém a termínovém požadavku“.

Složitost samozřejmě vždy přináší výzvy. Ústředním poznatkem v tomto velkém projektu bylo, že ovládání pomocí silného projektového řízení celý proces zjednodušuje. Přes četné detaily, které bylo třeba vzít v úvahu, je to především zásluhou výkonu pana Pia Strobla a Dr. Hubertu Püllbeckovi i celému představenstvu ORF a subprojektovým manažerům se podařilo projekt úspěšně dokončit.

Wolfgang Kradischnig, výkonný ředitel a mluvčí společnosti DELTA, je spokojen s úspěšným dokončením projektu: „Michael Annerl zde sehrál ústřední roli, když společně s celým týmem zvládl projekt prostřednictvím správné fakturace a výhledových předpovědí nákladů. Aby toho bylo možné dosáhnout, byla rozhodující dobrá spolupráce s naším ARGE partnerem FCP v projektovém řízení a s klientem ORF.“

nejnovější příspěvky

28. března 2024

Výstavba horácké arény míří po šesti měsících již vzhůru

Multifunkční horácká aréna v Jihlavě slaví již půl roku od zahájení demolice a fyzické výstavby. Aktuální dění z procesu výstavby přináší Josef Prokeš, projektový manažer z DELTA Group ČR, která je v tomto projektu v pozici Správce stavby a je zodpovědná za kompletní řízení a koordinaci projektu správným směrem dle požadavků investora....

Mehr

26. března 2024

Christina Lang přebírá pozici tiskové mluvčí skupiny DELTA Group

Christina Lang se narodila v Horním Rakousku, od roku 2022 je zodpovědná za strategickou komunikaci společnosti DELTA a nyní - v návaznosti na svou předchozí funkci - zastupuje společnost DELTA v Rakousku jako tisková mluvčí. ...

Mehr

07. února 2024

DELTA Group je certifikována jako „zaměstnavatel přátelský k rodině“

Doris Gardavsky a Reka Tanczos převzaly jménem celého týmu pečujícího o lidský potenciál a firemní kulturu celé skupiny DELTA ocenění „Zaměstnavatel přátelský rodině 2023/24“ – „Family-friendly employer 2023/24 award“....

Mehr