News

DELTA prezentovala zahraniční trendy kancelářského developmentu na konferenci REM v Praze

V úterý 22. března se již tradičně konala konference Real Estate Market Spring v hotelu Andel´s by Vienna House na pražském Smíchově. Tak jako pandemie změnila způsob práce do hybridní formy, tak i tato konference probíhala poprvé hybridní formou. Účastníci měli možnost volit mezi osobní účastí a online formou. Celkově se jí zúčastnilo cirka 140 posluchačů a o nové podněty, novinky, zajímavé názory či predikce do budoucna rozhodně nebyla nouze.

Celá konference byla rozdělena do základních čtyř tematických panelů: Nejistá budoucnost kanceláří po pandemii, Města a obce jako investoři, Práce v digitální době a Perspektivy nájemního bydlení.

DELTA Group díky své mezinárodní působnosti v Evropě, která letos dosáhne již 45 let, se věnovala především tématu trendů kancelářského developmentu v zahraničí a srovnání s trendy v České republice.

Kvalita vítězí nad kvantitou
Základní fakta o trhu s kancelářemi, který do příchodu pandemie znal pouze jeden směr a sice nahoru, prezentoval Zbyněk Kovář, prokurista české pobočky DELTA Group ČR. Za hlavní trendy, které zde zazněly, jmenujme například snížení pronájmů kanceláří ve Vídni o 25 % v loňském roce, velmi diskutovanou roli většího prostorového komfortu v kancelářích a jeho flexibility. Nepřehlédnutelným trendem je vítězství renovací a rekonstrukcí stávajících administrativních prostor nad novostavbami včetně využití brownfieldů pro přestavby nejen na administrativní budovy, ale třeba i tzv. HUB centra, kde jako velmi inspirativní příklad jmenoval projekt bývalé továrny tabáku Tabakfabrik Linz v rakouském Linci.

Office or Home? Hybrid work.
Samostatným bodem jsou celosvětové výzkumy ze zahraničí, které potvrdily při otázce volby práce z domova versus z kanceláře cirka 45 % zaměstnanců, kteří preferují po pandemii práci z domova, 21 % těch, kteří jednoznačně preferují práci z kanceláře a 34 % zůstává preference, tzv. nerozhodnutých. Tato poslední skupina je tou, kterou mohou potenciální zaměstnavatelé v budoucnu kvalitou svého firemního zázemí ovlivnit a nalákat zpět do kanceláří, jež budou nabízet nejen nový komfort, ale i více klidu, technologické vybavenosti, efektivity práce a možnosti „setkávání se“ a nových zážitků ve formě doprovodných služeb v místě pracovních života.

Z restaurací zpět do kanceláří
K tématu rozmanitosti a komfortu interiérů kanceláří Zbyněk Kovář přímočaře pojmenoval výzvu: „Dokud se obchodní partneři rádi setkávají v kavárně, protože oceňují neformální atmosféru, a přitom akceptují omezené technické možnosti, existuje tu pro architekty stále dost prostoru, co v konceptu kanceláří zlepšovat.“

Co říci závěrem?
Jednoznačně tento panel poukázal na mnoho nových podnětů pro architekty interiérů kanceláří, kteří stojí před úkolem vytvářet do budoucna mnohem větší komfort těchto prostor tak, aby nabízel dostatečně podnětné prostředí pro kreativu a brainstorming zaměstnanců, ale zahrnoval také klidné části pro analytickou část pracovních procesů. Nabízel různorodost, provázanost, efektivitu a také dlouhodobou udržitelnost. Neboť i faktor enviromentální certifikace budov a potvrzení zdravého prostředí, kde tráví lidé třetinu svého dne je faktor, který může být pro získání kvalitních talentů a leaderů pro společnosti rozhodující.

nejnovější příspěvky

18. května 2022

Projektové řízení stavby, jež dokáže dokončit projekt v předstihu

Projektový management DELTA se při řízení a koordinaci projektu opírá o základní tři pilíře: řízení projektu z hlediska času, kvality a nákladů. U desetipatrové administrativní budovy DOCK IN FIVE v Praze Libni se i v obtížné situaci posledních měsíců, spojenou s chybějícími pracovníky u zhotovitelských firem a nedostatkem se neustále se zdražujícího stavebního materiálu, podařilo objekt kanceláří dokončit dříve, než nám určil investorem definovaný tzv. časový harmonogram stavby....

Mehr
uvodni fotka k druhemu dilu podcastu o bim na tema schvalovaci rizeni v ceske republice

27. dubna 2022

2.díl podcastu o BIM je tu! Tentokrát k tématu BIM a schvalovací řízení v ČR

V jaké fázi je digitalizace procesu stavebního řízení v ČR? Jaké změny v oblasti státní sféry jsou nutné abychom v České republice využili potenciál Building Information Modeling na 100 % a dokázali těžit z nevídané informační komplexnosti BIM modelu budoucí budovy? ...

Mehr

26. dubna 2022

Kombinace par excellence: nový mediální kampus ORF v rakouském Küniglbergu

Nové budovy na Küniglbergu spojují rakouské veřejnoprávní vysílání ORF tři média: televizi, rozhlas a online v redakci pro multimediální produkci....

Mehr