News

Jsme aktivní součástí BIM asociace Slovensko

Náš kolega Martin Mišún z DELTA Group SK se stal vedoucím pracovní skupiny WG2 – jednotné požadavky na Klasifikaci staveb v rámci BIM.

Jeho aktivní přístup k problematice BIM (z angl. BIM – Building Information Modeling) nám dává možnost spolupodílet se na přípravě podkladů pro implementaci informačního modelování staveb do běžné stavební praxe na Slovensku. Kromě vedení druhé pracovní skupiny, zaměřené na sjednocení klasifikačního systému používaného v rámci BIM, je i aktivním členem pracovní skupiny WG4, která se zaobírá problematikou geometrické podrobnosti modelů (LOG).

Občanské sdružení BIM asociace Slovensko je nezisková organizace zaměřená na uplatňování technologie informačního modelu stavby do odborné praxe na úrovni všech účastníků projekčního a stavebního procesu v rámci celého životního cyklu stavby. Hlavní náplň tohoto sdružení je propagace, popularizace a rozvoj možností a uplatnění BIM na Slovensku.

V roce 2013 tato asociace založila Odbornou radu pro BIM, která v současnosti aktivně podporuje systematickou a strategickou implementaci Informačního modelování staveb. Tato odborná rada zastřešuje v současnosti 4 pracovní skupiny rozdělené dle zaměření. V čele každé pracovní skupiny je Odborný garant, který koordinuje činnost skupiny a je její hlavním představitelem.

BIMaS zvolila chytrý systém zdola – nahoru, který zabezpečuje cílená řešení, která vznikají flexibilně dle aktuálních potřeb jednotlivých odvětví stavebnictví. V roce 2021 v rámci BIMaS přistoupili ke změnám a přizpůsobili organizační strukturu, počet a zaměření pracovních skupin tak, aby více reflektovali současné požadavky z praxe. Aktuálně v BIMaS fungují tyto čtyři pracovní skupiny, přičemž náš kolega Martin Mišún se stal vedoucím pracovní skupiny WG2 – pozemní stavby.

Pracovní skupina WG1 –  Požadavky na výměnu informací (EIR), zadání BIM projektů
Pracovní skupina WG2 – Jednotné požadavky na Klasifikaci staveb v rámci BIM
Pracovní skupina WG3 – Úroveň informací (LOI), negrafické informace BIM modelu

Pracovní skupina WG4 – Úroveň geometrie (LOG), stanovení rozsahu a podrobnosti modelu

DELTA je nadšeným propagátorem implementace digitalizace do stavebnictví. Cítíme, že je naším posláním se podílet na spoluvytváření standardů pro BIM a podporovat procesy, které informační model stavby posunou vpřed. Proto jsme aktivními členy spolků BIMaS na Slovensku, České agentury pro standardizaci ČAS v ČR a také aktivním členem sdružení BIM Community na Ukrajině, kde DELTA rovněž působí.

Více o našich projektech a zkušenostech nejen v oblasti BIM Vám prozradí naše reference.

nejnovější příspěvky

21. března 2023

Kanceláře a maloobchodní prostory, kde se snoubí noblesa, design, flexibilita a moderní technologie

Citlivá rekonstrukce budovy VIA UNA v těsné blízkosti historické dominanty Prašné brány proběhla pod taktovkou developera S+B Gruppe AG, amerického studia Marani Architects a DELTA Group ČR. Této trojici se podařilo navrátit unikátní historické památce v samotném srdci Prahy opět lesk, kterým se budova pyšnila v dobách své největší slávy. ...

Mehr

04. března 2023

Nové cesty, nové příležitosti: BIM a udržitelné stavebnictví

Do dalšího dílu našeho podcastu BIM JAKO FENOMÉN jsme si pozvali kromě jednatele DELTA Group ČR Erika Štefanoviče také kolegu architekta Karla Bařinku, který je u společnosti DELTA zodpovědný za implementaci tzv. DELTA green line principu do stavebních projektů. Karel Bařinka hned na úvodní otázku moderátora, jak by jednoduše definoval udržitelnou neboli zelenou budovu odpověděl, že se vlastně jedná o objekt, který má optimální užitné vlastnosti a efektivně nakládá s energiemi a materiály. ...

Mehr
Auf dem Foto (v.l. oben nach r. unten): Cornelia Riemer, René Noisternig, Christina Lang, Wolfgang Gomernik (DELTA), Andreas Gobiet (INGOB ZT.Gmbh), Wolfgang Kradischnig, Marija Kotnig (DELTA)

15. února 2023

DELTA Group se propojila se společností INGOB.ZT GmbH

DELTA Group, mezinárodní poskytovatel realitních služeb se zaměřením na architekturu, stavební management a poradenství, posiluje své portfolio služeb. Další úspěšná fúze během několika měsíců....

Mehr