News

Jsme aktivní součástí BIM asociace Slovensko

Náš kolega Martin Mišún z DELTA Group SK se stal vedoucím pracovní skupiny WG2 – jednotné požadavky na Klasifikaci staveb v rámci BIM.

Jeho aktivní přístup k problematice BIM (z angl. BIM – Building Information Modeling) nám dává možnost spolupodílet se na přípravě podkladů pro implementaci informačního modelování staveb do běžné stavební praxe na Slovensku. Kromě vedení druhé pracovní skupiny, zaměřené na sjednocení klasifikačního systému používaného v rámci BIM, je i aktivním členem pracovní skupiny WG4, která se zaobírá problematikou geometrické podrobnosti modelů (LOG).

Občanské sdružení BIM asociace Slovensko je nezisková organizace zaměřená na uplatňování technologie informačního modelu stavby do odborné praxe na úrovni všech účastníků projekčního a stavebního procesu v rámci celého životního cyklu stavby. Hlavní náplň tohoto sdružení je propagace, popularizace a rozvoj možností a uplatnění BIM na Slovensku.

V roce 2013 tato asociace založila Odbornou radu pro BIM, která v současnosti aktivně podporuje systematickou a strategickou implementaci Informačního modelování staveb. Tato odborná rada zastřešuje v současnosti 4 pracovní skupiny rozdělené dle zaměření. V čele každé pracovní skupiny je Odborný garant, který koordinuje činnost skupiny a je její hlavním představitelem.

BIMaS zvolila chytrý systém zdola – nahoru, který zabezpečuje cílená řešení, která vznikají flexibilně dle aktuálních potřeb jednotlivých odvětví stavebnictví. V roce 2021 v rámci BIMaS přistoupili ke změnám a přizpůsobili organizační strukturu, počet a zaměření pracovních skupin tak, aby více reflektovali současné požadavky z praxe. Aktuálně v BIMaS fungují tyto čtyři pracovní skupiny, přičemž náš kolega Martin Mišún se stal vedoucím pracovní skupiny WG2 – pozemní stavby.

Pracovní skupina WG1 –  Požadavky na výměnu informací (EIR), zadání BIM projektů
Pracovní skupina WG2 – Jednotné požadavky na Klasifikaci staveb v rámci BIM
Pracovní skupina WG3 – Úroveň informací (LOI), negrafické informace BIM modelu

Pracovní skupina WG4 – Úroveň geometrie (LOG), stanovení rozsahu a podrobnosti modelu

DELTA je nadšeným propagátorem implementace digitalizace do stavebnictví. Cítíme, že je naším posláním se podílet na spoluvytváření standardů pro BIM a podporovat procesy, které informační model stavby posunou vpřed. Proto jsme aktivními členy spolků BIMaS na Slovensku, České agentury pro standardizaci ČAS v ČR a také aktivním členem sdružení BIM Community na Ukrajině, kde DELTA rovněž působí.

Více o našich projektech a zkušenostech nejen v oblasti BIM Vám prozradí naše reference.

nejnovější příspěvky

27. září 2023

Udržitelnost jde ruku v ruce se sociální zodpovědností

Žijeme v uspěchané době. Okolo nás i v našem oboru se neustále něco nového děje, vyvíjí, inovuje, a i přesto je třeba si umět najít čas POMÁHAT. Nejen jako jednotlivec každý za sebe, ale i většina firem zaměřených na udržitelnost se obvykle zapojuje do dobročinných aktivit v místě, kde podniká. Ani my v DELTA Group ČR nejsme jiní a v Třebíči podporujeme různé charitativní či sportovní akce....

Mehr

20. září 2023

Jihlava získá novou Horáckou multifunkční arénu

Máme před sebou další důležitý milník v přípravě a koordinaci stavebních projektů. Jedná se o Horáckou multifunkční arénu, veřejnou stavební zakázku, která je pro Kraj Vysočina novou příležitostí nejen na podporu sportovních talentů, ale také místem, které se stane centrem kultury a společenských akcí....

Mehr

21. července 2023

Skupina DELTA se stává vlastníkem INGOB.ZT GmbH

Vzhledem k neočekávanému odchodu Andrease Gobieta v dubnu tohoto roku musel být integrační proces mezi INGOB.ZT GmbH a DELTA Group, který byl zahájen na začátku roku 2023, realizován rychleji, než bylo původně plánováno. Aby bylo zajištěno řízení společnosti INGOB.ZT GmbH, spolumajitel a generální ředitel společnosti DELTA Wolfgang Kradischnig a dlouholetá zaměstnankyně INGOB.ZT GmbH Helga Juri okamžitě převzali duální řízení. Nyní je také dokončen převod vlastnictví, který byl plánován v několika fázích: Skupina firem DELTA je nyní jediným vlastníkem INGOB.ZT GmbH....

Mehr