News

Jsme aktivní součástí BIM asociace Slovensko

Náš kolega Martin Mišún z DELTA Group SK se stal vedoucím pracovní skupiny WG2 – jednotné požadavky na Klasifikaci staveb v rámci BIM.

Jeho aktivní přístup k problematice BIM (z angl. BIM – Building Information Modeling) nám dává možnost spolupodílet se na přípravě podkladů pro implementaci informačního modelování staveb do běžné stavební praxe na Slovensku. Kromě vedení druhé pracovní skupiny, zaměřené na sjednocení klasifikačního systému používaného v rámci BIM, je i aktivním členem pracovní skupiny WG4, která se zaobírá problematikou geometrické podrobnosti modelů (LOG).

Občanské sdružení BIM asociace Slovensko je nezisková organizace zaměřená na uplatňování technologie informačního modelu stavby do odborné praxe na úrovni všech účastníků projekčního a stavebního procesu v rámci celého životního cyklu stavby. Hlavní náplň tohoto sdružení je propagace, popularizace a rozvoj možností a uplatnění BIM na Slovensku.

V roce 2013 tato asociace založila Odbornou radu pro BIM, která v současnosti aktivně podporuje systematickou a strategickou implementaci Informačního modelování staveb. Tato odborná rada zastřešuje v současnosti 4 pracovní skupiny rozdělené dle zaměření. V čele každé pracovní skupiny je Odborný garant, který koordinuje činnost skupiny a je její hlavním představitelem.

BIMaS zvolila chytrý systém zdola – nahoru, který zabezpečuje cílená řešení, která vznikají flexibilně dle aktuálních potřeb jednotlivých odvětví stavebnictví. V roce 2021 v rámci BIMaS přistoupili ke změnám a přizpůsobili organizační strukturu, počet a zaměření pracovních skupin tak, aby více reflektovali současné požadavky z praxe. Aktuálně v BIMaS fungují tyto čtyři pracovní skupiny, přičemž náš kolega Martin Mišún se stal vedoucím pracovní skupiny WG2 – pozemní stavby.

Pracovní skupina WG1 –  Požadavky na výměnu informací (EIR), zadání BIM projektů
Pracovní skupina WG2 – Jednotné požadavky na Klasifikaci staveb v rámci BIM
Pracovní skupina WG3 – Úroveň informací (LOI), negrafické informace BIM modelu

Pracovní skupina WG4 – Úroveň geometrie (LOG), stanovení rozsahu a podrobnosti modelu

DELTA je nadšeným propagátorem implementace digitalizace do stavebnictví. Cítíme, že je naším posláním se podílet na spoluvytváření standardů pro BIM a podporovat procesy, které informační model stavby posunou vpřed. Proto jsme aktivními členy spolků BIMaS na Slovensku, České agentury pro standardizaci ČAS v ČR a také aktivním členem sdružení BIM Community na Ukrajině, kde DELTA rovněž působí.

Více o našich projektech a zkušenostech nejen v oblasti BIM Vám prozradí naše reference.

nejnovější příspěvky

MARINA TOWER

25. října 2022

Rezidenční bydlení v MARINA TOWER: Vysoko, blízko a rozmanitě zároveň

MARINA TOWER ve Vídni byla úspěšně předána letos v únoru. Ve 140 metrů vysoké věži se nachází 511 bytů a dalších ploch pro různé využití. Projekt se vyznačuje výškou obytného domu, kvalitou vybavení a koordinací speciálních požadavků pro majitele nového bydlení....

Mehr

12. října 2022

BIM ve fázi správy budovy: 4. díl našeho podcastu BIM JAKO FENOMÉN

BIM a jeho vazby na Facility Management. V čem jsou integrovaná data z BIM modelu investorovi přínosem? Je to téma, které je skutečně zatím na počátku objevování přínosů a možností? Jaký je vztah mezi softwary Facility Managementu a BIM? Kdy je třeba v BIM projektování myslet na požadavky Facility Managementu? ...

Mehr

03. října 2022

Celosvětově proslulé stroje Caterpillar jsou klientům zase o kousek blíž

Komfortní, funkční, designově přitažlivé. To jsou přívlastky pro nový provozní areál společnosti Zeppelin SK. Tím však unikátní charakteristika tohoto průmyslového areálu nekončí, toto centrum se může také pochlubit prvenstvím v oblasti CO2 neutrality a rovněž naprostou energetickou samostatností. Celý areál navíc ctí zásady firemního designu celosvětově proslulého výrobce stavebních strojů Zeppelin. ...

Mehr