News

Jsme aktivní součástí BIM asociace Slovensko

Náš kolega Martin Mišún z DELTA Group SK se stal vedoucím pracovní skupiny WG2 – jednotné požadavky na Klasifikaci staveb v rámci BIM.

Jeho aktivní přístup k problematice BIM (z angl. BIM – Building Information Modeling) nám dává možnost spolupodílet se na přípravě podkladů pro implementaci informačního modelování staveb do běžné stavební praxe na Slovensku. Kromě vedení druhé pracovní skupiny, zaměřené na sjednocení klasifikačního systému používaného v rámci BIM, je i aktivním členem pracovní skupiny WG4, která se zaobírá problematikou geometrické podrobnosti modelů (LOG).

Občanské sdružení BIM asociace Slovensko je nezisková organizace zaměřená na uplatňování technologie informačního modelu stavby do odborné praxe na úrovni všech účastníků projekčního a stavebního procesu v rámci celého životního cyklu stavby. Hlavní náplň tohoto sdružení je propagace, popularizace a rozvoj možností a uplatnění BIM na Slovensku.

V roce 2013 tato asociace založila Odbornou radu pro BIM, která v současnosti aktivně podporuje systematickou a strategickou implementaci Informačního modelování staveb. Tato odborná rada zastřešuje v současnosti 4 pracovní skupiny rozdělené dle zaměření. V čele každé pracovní skupiny je Odborný garant, který koordinuje činnost skupiny a je její hlavním představitelem.

BIMaS zvolila chytrý systém zdola – nahoru, který zabezpečuje cílená řešení, která vznikají flexibilně dle aktuálních potřeb jednotlivých odvětví stavebnictví. V roce 2021 v rámci BIMaS přistoupili ke změnám a přizpůsobili organizační strukturu, počet a zaměření pracovních skupin tak, aby více reflektovali současné požadavky z praxe. Aktuálně v BIMaS fungují tyto čtyři pracovní skupiny, přičemž náš kolega Martin Mišún se stal vedoucím pracovní skupiny WG2 – pozemní stavby.

Pracovní skupina WG1 –  Požadavky na výměnu informací (EIR), zadání BIM projektů
Pracovní skupina WG2 – Jednotné požadavky na Klasifikaci staveb v rámci BIM
Pracovní skupina WG3 – Úroveň informací (LOI), negrafické informace BIM modelu

Pracovní skupina WG4 – Úroveň geometrie (LOG), stanovení rozsahu a podrobnosti modelu

DELTA je nadšeným propagátorem implementace digitalizace do stavebnictví. Cítíme, že je naším posláním se podílet na spoluvytváření standardů pro BIM a podporovat procesy, které informační model stavby posunou vpřed. Proto jsme aktivními členy spolků BIMaS na Slovensku, České agentury pro standardizaci ČAS v ČR a také aktivním členem sdružení BIM Community na Ukrajině, kde DELTA rovněž působí.

Více o našich projektech a zkušenostech nejen v oblasti BIM Vám prozradí naše reference.

nejnovější příspěvky

28. března 2024

Výstavba horácké arény míří po šesti měsících již vzhůru

Multifunkční horácká aréna v Jihlavě slaví již půl roku od zahájení demolice a fyzické výstavby. Aktuální dění z procesu výstavby přináší Josef Prokeš, projektový manažer z DELTA Group ČR, která je v tomto projektu v pozici Správce stavby a je zodpovědná za kompletní řízení a koordinaci projektu správným směrem dle požadavků investora....

Mehr

26. března 2024

Christina Lang přebírá pozici tiskové mluvčí skupiny DELTA Group

Christina Lang se narodila v Horním Rakousku, od roku 2022 je zodpovědná za strategickou komunikaci společnosti DELTA a nyní - v návaznosti na svou předchozí funkci - zastupuje společnost DELTA v Rakousku jako tisková mluvčí. ...

Mehr

07. února 2024

DELTA Group je certifikována jako „zaměstnavatel přátelský k rodině“

Doris Gardavsky a Reka Tanczos převzaly jménem celého týmu pečujícího o lidský potenciál a firemní kulturu celé skupiny DELTA ocenění „Zaměstnavatel přátelský rodině 2023/24“ – „Family-friendly employer 2023/24 award“....

Mehr