News

BIM projekt přináší dokonalé pochopení stavebního projektu

Building Information Modeling (BIM) je ztělesnění toho, o čem projektanti, investoři a facility manažeři doteď spíš jen snili. Revoluce v projektování staveb, v jejich realizaci a také samotné dlouhodobé správě – to je BIM. Inteligentní proces pro tvorbu a správu stavebního projektu založený na BIM modelu. Pro investora a všechny zainteresované strany logicky uspořádaná a uživatelsky přehledná digitalizovaná podoba stavebních projektů.

Zcela zásadní přidanou hodnotu přináší zejména pro developery a majitele budov, kteří takto získají „digitální dvojče stavby“ – interaktivní a komplexní vizualizaci stavby, včetně detailů a informací o jednotlivých technických řešení svého objektu. Pro představu například přesné trasování elektroinstalace, vodovodního potrubí, vzduchotechniky, použitých materiálů apod. Pokud to stručně shrneme – BIM znamená dokonalé pochopení projektu, absolutní transparentnost a „virtuální procházka“ budoucí stavbou. Faktory, které pomáhají investorům vyvarovat se fatálním chybám (ušetřit peníze na následné opravy a vícepráce) a zároveň co nejlépe poznat naprojektovanou budovu i po stránce technického a materiálového řešení.

O benefitech tvorby stavebního projektu v BIM hovoří náš specialista BIM manager v holdingu firem DELTA Group, Ing. Martin Mišún, který zastřešuje i systém vzdělávání v naší české a slovenské pobočce formou tzv. „BIM Academy“ a je vedoucím jedné z pracovních skupin BIM asociace Slovensko. Víc konkrétních detailů a informací o užitečném nástroji digitálního modelování staveb technologií BIM najdete v našem rozhovoru.

Proč je pro investora používání BIM tak výhodné a jaké největší benefity mu přináší?

Z pohledu investora jsou nejznámějšími výhodami ty, které jsou viditelné na první pohled. Ať už se jedná o 3D pohledy, virtuální prohlídky, kontrolu možných kolizí, časovou simulaci výstavby atd. Čím déle se ale v tomto prostředí pohybujete, tím více je vám zřejmé, že BIM přináší množství benefitů a výhod, které na první pohled nejsou zjevné, ať už se jedná o strukturu dat, organizaci a automatizaci procesů. Tyto vás doslova umí ochránit od bytostných chyb a konfliktů v projektové a realizační fázi stavby. Celkově BIM building výrazně zefektivňuje a zkvalitňuje celý proces.

Další samostatnou kapitolou je využívání BIM modelů při správě již hotové zkolaudované budovy, tedy ve fázi životního cyklu plného užívání. Většinou se o BIM hovoří zejména při projektové přípravě, případně v následujícím kroku samotné realizace stavby. Musíme si však uvědomit, že tyto fáze jsou v rámci celkového životního cyklu budovy jen nepatrným časovým úsekem. Data obsažená v modelech mohou obsahovat nespočetné množství potřebných informací (samozřejmě přehledně a logicky zatříděné a uspořádané). Takto uživatelsky přátelské prostředí vkládá do rukou správců budov velmi efektivní nástroj na jejich každodenní pracovní operativu. Správce budovy se tak při nefunkčnosti a servisování koncových prvků v jedné místnosti nemusí manuálně „přehrabávat“ ve fyzických archivech a zakladačích pro získání hledané technické dokumentace, revizní správy atd. BIM člověku pomůže rychle specifikovat, kde a jaký prvek je nefunkční a obratem tyto informace odeslat zodpovědným specialistům.

Virtuální a rozšířená realita se běžně používá pro zábavu a hraní počítačových her. Má praktické využití i v projektování a architektuře budov v kontextu BIM?

Samozřejmě, virtuální realita (virtual reality/VR), smíšená realita (mixed reality/MR) a rozšířená realita (augmented reality/AR) jsou praktickou a funkční částí naší stavební branže již nějaký ten pátek. Je to užitečná a praktická pomůcka. Avšak pro upřesnění – digitalizace projektu může být i relativně jednoduché převedení existující papírové dokumentace do elektronické formy, což zdaleka neznamená, že se jedná o BIM projekt. Stejně tak 3D model prezentovaný v AR/MR/VR nemusí nutně znamenat, že při přípravě projektu byla implementována technologie BIM. Virtuální, rozšířená anebo smíšená realita jsou jen jedním z mnoha různých využití BIM modelování.

Pokud k prvkům prostorové vizualizace přidáme relevantní informace, vlastnosti a vazby, získáváme další exkluzivní přidanou hodnotu, například pro kontrolu kvality výstavby a průběhu realizačních prací na staveništi. Takto obohacený informační model mohou efektivně využívat i ostatní účastníci stavebního procesu. Musím přiznat, že procházet se po hrubé stavbě s nasazenými holografickými brýlemi pro virtuální zobrazení informačního modelu ve smíšené realitě a vidět tak detailně všechny prvky, které budou na stavbě realizované je skutečně velmi vzrušující a zábavná část mojí práce. Před pár lety jsme o takovýchto možnostech jen nesměle snili. Dnes díky BIM projektování už umíme na ještě nezrealizované stavbě kontrolovat budoucí konstrukce, rozvody, instalace apod.

Building Information Modeling (BIM) je revolucí v oblasti projektování, výstavby, ale i následné správě budov. Je tomuto progresu nakloněná i legislativa?

Usiluje o to, ale samozřejmě se jedná o poměrně ostrý přechod z papírové podoby do čistě digitální. Myslím tím vkročit z papírové podoby přímo do odevzdávání BIM modelu a informačních databází. Je ale potřebné připravit legislativně zázemí tak, aby takový postup bylo možné realizovat. Všichni však víme, jak je to s rychlostí legislativních úprav. Musíme se držet nohami pevně na zemi a akceptovat to, že takovéto výrazné evoluční kroky potřebují v rámci celého legislativního aparátu, včetně administrativního fungování a procesů na stavebních úřadech, svůj čas.

Každopádně tím, že máme možnost alespoň částečně vidět do přípravy legislativních rámců v ČR a na Slovensku, můžeme zhodnotit, že Česká republika má v porovnání se Slovenskem výrazný náskok. Slovensko v této oblasti, na této úrovni, zatím trochu stagnuje, a to si musíme říci otevřeně. Situace v Čechách je výrazně lepší i díky skvělé práci České agentury pro standardizaci (ČAS) a Odboru Koncepce BIM. Tato implementace má jasný a srozumitelný cíl. Proto věříme, že plánované standardy se postupně dokončí, budou unifikované a běžně používané širokou odbornou veřejností. Pokud to shrnu, BIM je evoluce, která má pomoci soukromému i veřejnému sektoru, investorům i uživatelům staveb a dokáže výrazně modernizovat, zjednodušit a zpřehlednit práci i na stavebních úřadech.

Pokud bych byl investor ze soukromé anebo veřejné sféry, kde bych se o BIM technologii dozvěděl víc?

Investoři a všichni zájemci s konkrétními dotazy k BIM projektování mohou naši společnost kontaktovat přímo přes našeho BIM managera tady v České republice, Ing. Martina Pejchala. V dnešní době BIM už není jen o tvorbě modelu pro výkresy, koordinaci a výkazy. Stále častěji se setkáváme i s požadavky na využívání BIM modelů na různé simulace a optimalizace, ať už z hlediska časového (4D), případně se zohledněním nákladů a simulaci finančních toků po dobu výstavby (5D). V rámci skupiny DELTA jsme v Rakousku dokonce aktivně zapojení i do výzkumného projektu pro využívání BIM modelů na vyhodnocení životního cyklu budovy z hlediska udržitelnosti (6D).

Pro lepší představivost doporučuji si poslechnout následující podcast či prohlédnout video a vizualizaci:

Rozhovor o konkrétních přínosech BIM na mezinárodním projektu v českém prostředí

Virtuální realita ve stavebnictví ve společnosti DELTA Group

Fit-Out project for the international client, located in a recently renovated building of Pradiareň 1900 

 

KONTAKTUJTE NÁS, PORADÍME VÁM.

Martin Pejchal_DELTA Group ČR

Ing. Martin Pejchal

+420 568 800 817
m.pejchal@delta-group.cz

Martin Misun_DELTA Group SK

Ing. Martin Mišún

+421 918 382 752
m.misun@delta-group.sk

nejnovější příspěvky

03. října 2022

Celosvětově proslulé stroje Caterpillar jsou klientům zase o kousek blíž

Komfortní, funkční, designově přitažlivé. To jsou přívlastky pro nový provozní areál společnosti Zeppelin SK. Tím však unikátní charakteristika tohoto průmyslového areálu nekončí, toto centrum se může také pochlubit prvenstvím v oblasti CO2 neutrality a rovněž naprostou energetickou samostatností. Celý areál navíc ctí zásady firemního designu celosvětově proslulého výrobce stavebních strojů Zeppelin. ...

Mehr

27. září 2022

Spojily nás kvalitní zdravé budovy. Jsme součástí České rady pro šetrné budovy

Udržitelnost ve stavebnictví pro nás není jen téma a směr, kterým postupujeme při projektování a realizaci stavebních projektů. Udržitelnost vnímáme jako možnost dát budovám nový smysl a přidanou hodnotu, která jim vydrží po celou dobu životního cyklu. Zelená výstavba, energeticky úsporná řešení, stabilní návratnost investice do objektu a certifikace budov z řady BREEAM, LEED či německého DGNB, to jsou oblasti, kterými žijeme a které s velkou vervou a osvícenými investory prosazujeme....

Mehr
Arno Gingl

01. září 2022

Arno Gingl se stává jednatelem v rámci skupiny DELTA Group

Arno Gingl je nyní jednatelem společnosti Delta Projektconsult GmbH a sdílí aktivní vedoucí roli s Marcem Guido Höhnem. Díky svým rozsáhlým znalostem a vysoké úrovni angažovanosti v integrovaném poradenství vytváří pro klienty DELTA Group dlouhodobá strategická řešení v oblasti udržitelné výstavby....

Mehr