News

BIM projekt přináší dokonalé pochopení stavebního projektu

Building Information Modeling (BIM) je ztělesnění toho, o čem projektanti, investoři a facility manažeři doteď spíš jen snili. Revoluce v projektování staveb, v jejich realizaci a také samotné dlouhodobé správě – to je BIM. Inteligentní proces pro tvorbu a správu stavebního projektu založený na BIM modelu. Pro investora a všechny zainteresované strany logicky uspořádaná a uživatelsky přehledná digitalizovaná podoba stavebních projektů.

Zcela zásadní přidanou hodnotu přináší zejména pro developery a majitele budov, kteří takto získají „digitální dvojče stavby“ – interaktivní a komplexní vizualizaci stavby, včetně detailů a informací o jednotlivých technických řešení svého objektu. Pro představu například přesné trasování elektroinstalace, vodovodního potrubí, vzduchotechniky, použitých materiálů apod. Pokud to stručně shrneme – BIM znamená dokonalé pochopení projektu, absolutní transparentnost a „virtuální procházka“ budoucí stavbou. Faktory, které pomáhají investorům vyvarovat se fatálním chybám (ušetřit peníze na následné opravy a vícepráce) a zároveň co nejlépe poznat naprojektovanou budovu i po stránce technického a materiálového řešení.

O benefitech tvorby stavebního projektu v BIM hovoří náš specialista BIM manager v holdingu firem DELTA Group, Ing. Martin Mišún, který zastřešuje i systém vzdělávání v naší české a slovenské pobočce formou tzv. „BIM Academy“ a je vedoucím jedné z pracovních skupin BIM asociace Slovensko. Víc konkrétních detailů a informací o užitečném nástroji digitálního modelování staveb technologií BIM najdete v našem rozhovoru.

Proč je pro investora používání BIM tak výhodné a jaké největší benefity mu přináší?

Z pohledu investora jsou nejznámějšími výhodami ty, které jsou viditelné na první pohled. Ať už se jedná o 3D pohledy, virtuální prohlídky, kontrolu možných kolizí, časovou simulaci výstavby atd. Čím déle se ale v tomto prostředí pohybujete, tím více je vám zřejmé, že BIM přináší množství benefitů a výhod, které na první pohled nejsou zjevné, ať už se jedná o strukturu dat, organizaci a automatizaci procesů. Tyto vás doslova umí ochránit od bytostných chyb a konfliktů v projektové a realizační fázi stavby. Celkově BIM building výrazně zefektivňuje a zkvalitňuje celý proces.

Další samostatnou kapitolou je využívání BIM modelů při správě již hotové zkolaudované budovy, tedy ve fázi životního cyklu plného užívání. Většinou se o BIM hovoří zejména při projektové přípravě, případně v následujícím kroku samotné realizace stavby. Musíme si však uvědomit, že tyto fáze jsou v rámci celkového životního cyklu budovy jen nepatrným časovým úsekem. Data obsažená v modelech mohou obsahovat nespočetné množství potřebných informací (samozřejmě přehledně a logicky zatříděné a uspořádané). Takto uživatelsky přátelské prostředí vkládá do rukou správců budov velmi efektivní nástroj na jejich každodenní pracovní operativu. Správce budovy se tak při nefunkčnosti a servisování koncových prvků v jedné místnosti nemusí manuálně „přehrabávat“ ve fyzických archivech a zakladačích pro získání hledané technické dokumentace, revizní správy atd. BIM člověku pomůže rychle specifikovat, kde a jaký prvek je nefunkční a obratem tyto informace odeslat zodpovědným specialistům.

Virtuální a rozšířená realita se běžně používá pro zábavu a hraní počítačových her. Má praktické využití i v projektování a architektuře budov v kontextu BIM?

Samozřejmě, virtuální realita (virtual reality/VR), smíšená realita (mixed reality/MR) a rozšířená realita (augmented reality/AR) jsou praktickou a funkční částí naší stavební branže již nějaký ten pátek. Je to užitečná a praktická pomůcka. Avšak pro upřesnění – digitalizace projektu může být i relativně jednoduché převedení existující papírové dokumentace do elektronické formy, což zdaleka neznamená, že se jedná o BIM projekt. Stejně tak 3D model prezentovaný v AR/MR/VR nemusí nutně znamenat, že při přípravě projektu byla implementována technologie BIM. Virtuální, rozšířená anebo smíšená realita jsou jen jedním z mnoha různých využití BIM modelování.

Pokud k prvkům prostorové vizualizace přidáme relevantní informace, vlastnosti a vazby, získáváme další exkluzivní přidanou hodnotu, například pro kontrolu kvality výstavby a průběhu realizačních prací na staveništi. Takto obohacený informační model mohou efektivně využívat i ostatní účastníci stavebního procesu. Musím přiznat, že procházet se po hrubé stavbě s nasazenými holografickými brýlemi pro virtuální zobrazení informačního modelu ve smíšené realitě a vidět tak detailně všechny prvky, které budou na stavbě realizované je skutečně velmi vzrušující a zábavná část mojí práce. Před pár lety jsme o takovýchto možnostech jen nesměle snili. Dnes díky BIM projektování už umíme na ještě nezrealizované stavbě kontrolovat budoucí konstrukce, rozvody, instalace apod.

Building Information Modeling (BIM) je revolucí v oblasti projektování, výstavby, ale i následné správě budov. Je tomuto progresu nakloněná i legislativa?

Usiluje o to, ale samozřejmě se jedná o poměrně ostrý přechod z papírové podoby do čistě digitální. Myslím tím vkročit z papírové podoby přímo do odevzdávání BIM modelu a informačních databází. Je ale potřebné připravit legislativně zázemí tak, aby takový postup bylo možné realizovat. Všichni však víme, jak je to s rychlostí legislativních úprav. Musíme se držet nohami pevně na zemi a akceptovat to, že takovéto výrazné evoluční kroky potřebují v rámci celého legislativního aparátu, včetně administrativního fungování a procesů na stavebních úřadech, svůj čas.

Každopádně tím, že máme možnost alespoň částečně vidět do přípravy legislativních rámců v ČR a na Slovensku, můžeme zhodnotit, že Česká republika má v porovnání se Slovenskem výrazný náskok. Slovensko v této oblasti, na této úrovni, zatím trochu stagnuje, a to si musíme říci otevřeně. Situace v Čechách je výrazně lepší i díky skvělé práci České agentury pro standardizaci (ČAS) a Odboru Koncepce BIM. Tato implementace má jasný a srozumitelný cíl. Proto věříme, že plánované standardy se postupně dokončí, budou unifikované a běžně používané širokou odbornou veřejností. Pokud to shrnu, BIM je evoluce, která má pomoci soukromému i veřejnému sektoru, investorům i uživatelům staveb a dokáže výrazně modernizovat, zjednodušit a zpřehlednit práci i na stavebních úřadech.

Pokud bych byl investor ze soukromé anebo veřejné sféry, kde bych se o BIM technologii dozvěděl víc?

Investoři a všichni zájemci s konkrétními dotazy k BIM projektování mohou naši společnost kontaktovat přímo přes našeho BIM managera tady v České republice, Ing. Martina Pejchala. V dnešní době BIM už není jen o tvorbě modelu pro výkresy, koordinaci a výkazy. Stále častěji se setkáváme i s požadavky na využívání BIM modelů na různé simulace a optimalizace, ať už z hlediska časového (4D), případně se zohledněním nákladů a simulaci finančních toků po dobu výstavby (5D). V rámci skupiny DELTA jsme v Rakousku dokonce aktivně zapojení i do výzkumného projektu pro využívání BIM modelů na vyhodnocení životního cyklu budovy z hlediska udržitelnosti (6D).

Pro lepší představivost doporučuji si poslechnout následující podcast či prohlédnout video a vizualizaci:

Rozhovor o konkrétních přínosech BIM na mezinárodním projektu v českém prostředí

Virtuální realita ve stavebnictví ve společnosti DELTA Group

Fit-Out project for the international client, located in a recently renovated building of Pradiareň 1900 

 

KONTAKTUJTE NÁS, PORADÍME VÁM.

Martin Pejchal_DELTA Group ČR

Ing. Martin Pejchal

+420 568 800 817
m.pejchal@delta-group.cz

Martin Misun_DELTA Group SK

Ing. Martin Mišún

+421 918 382 752
m.misun@delta-group.sk

nejnovější příspěvky

28. května 2024

DELTA slavnostně otevřela nové kanceláře v Praze

DELTA Group, mezinárodní architektonická, inženýrská a poradenská společnost s rozsáhlým portfoliem služeb v oblasti nemovitostí, otevřela minulý týden svou novou kancelář v Praze. Společnost DELTA byla založena v roce 1977 ve Welsu / Horním Rakousku a nyní se svými více než 400 zaměstnanci působí ve čtyřech zemích: v Rakousku, České republice, na Slovensku a na Ukrajině....

Mehr

21. května 2024

Otevření největšího fotovoltaického systému na parkovišti v Horním Rakousku

Největší fotovoltaický systém byl otevřen v květnu 2024 na parkovišti Eurothermen Bad Schallerbach v Horním Rakousku. Parkoviště bylo zastřešeno 2 887 fotovoltaickými moduly (= přibližně 6 000 m2). Celkem 420 parkovacích míst nabízí nejen ochranu, ale také přispívá k energetické revoluci....

Mehr
Unbroken Zentrum

21. května 2024

Otevření centra protetiky a ortotiky „Unbreakable“

Vážení přátelé, máme skvělou zprávu! Dne 10. května se ve Lvově uskutečnilo slavnostní otevření Centra protetiky a ortotiky „Nezlomný“. Tato událost je významným počinem v oblasti rehabilitace a podpory lidí, kteří potřebují protetickou podporu....

Mehr