News

Estav.tv: Stavební trh není jednoduchá disciplína

Hned na úvod jsme si vyjasnili fungování celé skupiny firem DELTA Group. Česká DELTA je součást velkého celku neboli holdingu s 12 dceřinými firmami, který v Evropě funguje již 46 let. „Aktivně působíme ve 4 zemích: kromě ČR a Rakousku, Slovensku a na Ukrajině. Spolupracujeme napříč zeměmi a pro stavební projekty využíváme sílu a rozmanité portfolio kompetencí celého mezinárodního cirka 350členého týmu DELTA. Vždy dodržujeme vysoký standard, a to nejen v kvalitě, termínech a nákladech, ale třeba také v rámci vyšší úrovně projektové kultury a způsobu komunikace a nastavení procesů na projektech“ řekl na úvod rozhovoru Erik Štefanovič, jednatel DELTA Group ČR a SK.

Komplexní služby pro pozemní výstavbu

Na úvodní otázku moderátorky, jaké všechny služby a činnosti je DELTA schopná klientům nabídnout upřesnil Zbyněk Kovář, prokurista DELTA Group ČR: „Nejsme typická jen projektová nebo architektonická kancelář, ale nabízíme klientům komplexní doprovod v projektu od první myšlenky a prvních kroků v plánování, projektové přípravě, ale i nadále v procesu výběru zhotovitele a samotné realizaci a výstavbě. Snažíme se nabídnout to, co investor skutečně potřebuje. Často vstupujeme do již rozpracovaného stavebního projektu a dokážeme najít bolavé místo, přenastavit procesy a najít řešení, aby klient mohl zrealizovat svůj stavební záměr s dobrým výsledkem.“

Celé video můžete zhlédnout zde

Zapojení facility managementu do stavebního projektu včas

Zajímavým momentem rozhovoru je také oblast vhodného zapojení facility managementu do přípravy budoucího objektu. Této otázky se ujal Erik Štefanovič, jednatel DELTA Group ČR, který potvrdil nutnost včasného propojení stavební části s částí provozní. „My to nejen doporučujeme, my to naopak vyžadujeme.  Tak se totiž dělí úspěšné projekty od neúspěšných. Tím, že facility management vstupuje do stavebního projektu včas, to znamená již ve fázi projekce a samotné výstavby. Facility manageři jsou důležitou součástí projektového týmu. Doba projektové přípravy a realizace je velmi krátká ve srovnání s tím, jak dlouho budovu užíváme, rekonstruujeme, znovu užíváme až ji nakonec odstraníme. A proto je třeba facility management do stavebních projektů umět včas implementovat. Pak celý proces včetně kolaudace a uvedení budovy do provozu běží hladce a proběhne zcela bez komplikací.“

Pravá ruka investora v systematickém projektovém řízení

Jak se vypořádáváme se změnami na projektu v průběhu projektové fáze či samotné realizace, i to byla oblast o které jsme s Dagmar Kopačkovou diskutovali. Na otázku reagoval Erik Štefanovič: „Projektový management DELTA zahrnuje velmi rozmanité činnosti v rámci projektového řízení a koordinace stavebního projektu. My chápeme, že se mění podmínky na trhu, a proto je třeba také přizpůsobit zadání projektu, protože klient je zkrátka nucen na tyto tržní změny reagovat. 

Máme k dispozici mnoho nástrojů projektového managementu, které dokáží klientovi dopady změn do projektu jasně vysvětlit. Nazýváme je dokumenty pro rozhodnutí, které obsahují zpracované komplexní informace včetně dopadů do nákladů, termínů, kvality, z nichž dokážeme společně nastavit další systémové kroky, které vedou k úpravě zadání a také vyjasnění toho, že projekt je funkční a budova obsahuje všechno to, co tam investor potřebuje mít“, uvedl Štefanovič.

„Cítíme, že naším úkolem je především provést investora bezpečně přípravou a realizací stavebního projektu a naší snahou je maximálně eliminovat nebezpečí a proměnlivost tržní situace, které byla zejména díky změně cen energií a stavebních materiálů nyní ve velmi koncentrované podobě“, dodává Zbyněk Kovář k tématu řízení a koordinace stavebních projektů.

Projekty, co umíme. Co je za námi?

Na otázku moderátorky, jak specifikovat segment či oblast budov, které jsme za 30 let svého působení v Čechách doprovázeli reagoval Erik Štefanovič. „Ročně se jako skupina DELTA podílíme na realizaci cirka 500 projektů. Z hlediska segmentu realit se zaměřujeme jak na rezidenční, tak komerční objekty, jako jsou průmyslové a kancelářské budovy, hotely či obchodní centra, ale i stavby veřejného sektoru.

Silnou stránkou skupiny DELTA je široký záběr znalostí a kompetencí, které jí poskytuje specifický mezinárodní tým. Nabízíme komplexní poradenství i v otázkách udržitelné výstavby, ESG reportingu či taxonomie EU. Jsme klientům partnerem ve všem, co nemovitost připravená na budoucnost potřebuje. Od průmyslových a administrativních budov, přes objekty pro kulturu, zábavu či wellness se postupně propracováváme do projektů pro farmacii a zdravotnictví. Zdravotnické stavby to je pro nás výzva. Typ objektů, na které máme široké know-how z Rakouska, neboť rakouská DELTA je velmi kompetentní v tomto typu výstavby či revitalizace. Do této oblasti bychom chtěli více proniknout i v ČR. 

 

BIM projektování: realita ve které žijeme už 10 let

K nepopíratelnému trendu digitalizace stavebnictví Erik Štefanovič v rámci podcastu jen krátce shrnul hlavní výhody. „Informace, které my stavaři nashromáždíme během přípravy a vlastní výstavby může klient a jeho facility management velmi efektivně využívat během provozu a celého životního cyklu budovy. Včetně informací o materiálovém složení budovy. Mezi mnoha výhodami se často zapomíná na fakt, že klient díky BIM projektování získává vlastně také „pasport“ toho, jakou má budova hodnotu i ve fázi demolice a jejího využití v rámci cirkulární ekonomiky. 

Zbyněk Kovář dále doplňuje, že díky BIM je proces projektování výrazně rychlejší, efektivnější, flexibilnější. „Klient má možnost se snadno zorientovat v projektu, reagovat na návrhy a projektant zase flexibilně promítnout případné změny do projektu ještě v procesu projektování. Tyto projekty jsou zkrátka úspěšnější.“ 

Kam směřujeme? K udržitelnosti!

Tak jak nelze pominout trend digitalizace stavebnictví, stejně tak je velké téma, které rezonuje napříč odvětvím, UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA. Zbyněk Kovář z praxe od klientů potvrzuje: „Certifikované budovy se začínají stávat standardem, klienti je začínají vyžadovat, uvědomují si, že planetu musíme chránit a zejména nadnárodní společnosti cítí určitou společenskou zodpovědnost.“ 

Erik Štefanovič k tématu dodává, že rapidní růst cen energií urychlil mnohé procesy v udržitelnosti: „Máme klienty, kteří požadovali pozastavit projekt a nastavit jej tak, aby byl mnohem více udržitelný. Celkové vnitřní nastavení celé naší skupiny DELTA je takové, že jsme se rozhodli, že nemá smysl mít jen oddělení pro udržitelnost. Že toto řešení není vlastně dlouhodobě udržitelné. Ale že z dlouhodobého pohledu je mnohem efektivnější do každého projektu implementovat alespoň nějaké udržitelné prvky, a tak postupně přecházet krok za krokem blíže k udržitelnosti. Poskytujeme k této oblasti výstavby tzv. integrované poradenství a je to téma, které je naší srdeční záležitostí.“

Na závěrečnou otázku, zda skupina DELTA plánuje růst, jsme potvrdili, že určitě ano. Potřebujeme posílit zejména pobočku v Praze, kde zpracováváme více projektů a jsme pyšní, že neustále další a další přibývají.

nejnovější příspěvky

28. května 2024

DELTA slavnostně otevřela nové kanceláře v Praze

DELTA Group, mezinárodní architektonická, inženýrská a poradenská společnost s rozsáhlým portfoliem služeb v oblasti nemovitostí, otevřela minulý týden svou novou kancelář v Praze. Společnost DELTA byla založena v roce 1977 ve Welsu / Horním Rakousku a nyní se svými více než 400 zaměstnanci působí ve čtyřech zemích: v Rakousku, České republice, na Slovensku a na Ukrajině....

Mehr

21. května 2024

Otevření největšího fotovoltaického systému na parkovišti v Horním Rakousku

Největší fotovoltaický systém byl otevřen v květnu 2024 na parkovišti Eurothermen Bad Schallerbach v Horním Rakousku. Parkoviště bylo zastřešeno 2 887 fotovoltaickými moduly (= přibližně 6 000 m2). Celkem 420 parkovacích míst nabízí nejen ochranu, ale také přispívá k energetické revoluci....

Mehr
Unbroken Zentrum

21. května 2024

Otevření centra protetiky a ortotiky „Unbreakable“

Vážení přátelé, máme skvělou zprávu! Dne 10. května se ve Lvově uskutečnilo slavnostní otevření Centra protetiky a ortotiky „Nezlomný“. Tato událost je významným počinem v oblasti rehabilitace a podpory lidí, kteří potřebují protetickou podporu....

Mehr