Reference

Městské bydlení Žlutý kopec, Brno

Detaily projektu

Architektonická soutěž pro městské bydlení v zeleni

Městská část Brno-střed v září 2019 vyhlásila urbanisticko-architektonickou jednofázovou projektovou soutěž na budoucí zástavbu Žlutého kopce na Starém Brně. Tato lokalita je situovaná západně od centra města Brna mezi Masarykovou čtvrtí, hradem Špilberk, severní částí starého Brna a areálem brněnského výstaviště. Jedná se o strmý jižní svah dopravně poměrně složitě obsluhovatelný a možná právě z tohoto důvodu dosud nezastavěný. Reliéf terénu je při ulici Úvoz přetvořen stupňovitými terasami. Ty vznikly odtěžením zeminy pro cihelnu, která zde dříve stávala.

Architektonický koncept DELTA je řešen jako bydlení s ponecháním původního zeleného charakteru a se zastoupením různých forem bydlení. Svoji úlohu v prostoru mají i dostatečné plochy sadů a zahrádek.

Investor/Vyhlašovatel:

Městská část Brno-střed

 

Základní údaje:

 • Typ výstavby: městské bydlení
 • Celková plocha: 50 ha
 • Záměr: urbanisticko-architektonická soutěž na podobu proměny lokality Žlutý kopec
 • Motto: „Bydlení mezi stromy“
 • Přihlášky do soutěže: do konce ledna 2020
 • Trvání projektu: 1/2020 až 6/2020

Činnosti DELTA:

 • Architektura – architektonicko-urbanistická soutěž

 

Podmínky soutěže:

 • zástavba pouze rodinnými či nízkými bytovými domy
 • 60 tisíc m² veřejné zeleně
 • dopravní napojení citlivé navázání na okolní zástavbu
 • Studie DELTA se zařadila do vernisáže nejlepších prací

 

Slovo architekta – Ing. arch. Adam Cifra:

Lokalita splňuje předpoklady pro hospodárné využití území. Orientace domů je navržena tak, aby respektovala přírodní podmínky. Jedná se zejména o orientaci domů vůči světovým stranám, vhodné typy střech a jejich orientaci k uličnímu řadu. Umístění objektů v terénu bude respektovat morfologii terénu, objekty navrhované zástavby by si neměly vzájemně stínit a zároveň budou umožňovat atraktivní výhledy pro jejich obyvatele.