News

Beyond Building: Více než výstavba

Investujeme sedmicifernou částku do CMb.industries, posouváme kupředu projekt ATMOS a podílíme se na vývoji prvního evropského projektu Department of Disruptive Disciplines v budově Tabakfabrik Linz.

Skupina DELTA s nadnárodní působností upevňuje své portfolio spoluprací se společností CMb.industries GmbH a navázáním partnerství s renomovanou realitní skupinou SORAVIA. Provozní ředitelka Dr. Maria Dietrichová se stává novým spoluvlastníkem. Spojení se skupinou DELTA zajišťuje nový finanční ředitel CMb.industries a spoluvlastník skupiny DELTA DI Ingo Huber.

Zakladatel a výkonný ředitel Chris Müller říká: „Abyste mohli realizovat tak nevšední projekty, jako je například ATMOS Research&Resort, potřebujete mít nejen odhodlání a vůli, ale také dovednosti, disciplínu, agilní procesy a v neposlední řadě vhodné podmínky. Velmi nás těší a jsme hrdí na to, že se nám ve skupině DELTA podařilo najít optimálního partnera pro implementaci, se kterým nyní spouštíme projekt, jenž nemá v Evropě obdoby: Department of Disruptive Disciplines v GRAND GARAGE v Tabakfabrik Linz.“

Starosta Lince Klaus Luger označil tento krok související s iniciativami Green Deal (Zelená dohoda pro Evropu) a Bauhaus 4.0 za správný: „Pokud chceme brát iniciativu ‚Nový evropský Bauhaus‘ vážně, musíme podporovat platformy pro experimentování a networking. V posledních letech budova Tabakfabrik Linz prošla prototypickou transformací z Bauhaus 1920 na Bauhaus 4.0, která prostřednictvím spolupráce pomohla propojit vědu a technologie, umění a kulturu a životní prostor obyvatel s myšlenkou Green Deal. Stavební průmysl do značné míry ovlivňuje náš životní styl, dává tvář našemu městu a má také vliv na okolní prostředí. Coby starosta mám jako jednu z hlavních priorit zajistit v Linci vysoký životní standard i pro budoucí generace. Proto mě velice těší, že se zde otevírá první HUB pro urbanistický rozvoj. Vytvoření Department of Disruptive Disciplines je správným činem ve správnou chvíli a na správném místě.“

Gruppenfoto auf Stiege

Zleva doprava: Wolfgang Kradischnig (DELTA), Maria Dietrich (CMb.industries), Peter Steurer (CFO SORAVIA), Wolfgang Gomernik (DELTA), Chris Müller (CMb.industries), Ingo Huber (DELTA) a Erwin Soravia (CEO SORAVIA)

Přehodnoťte výstavbu s Bauhütte 4.0

Mezinárodní realitní trh prochází rychlými změnami a čelí celé řadě výzev. Důvodem jsou nastupující digitalizace, rychlý vývoj technologií, demografické změny, životní prostředí a tlak na ceny. V evropských městech můžeme pozorovat posun od individuálního přístupu k holistickému myšlení.

„Jsme poskytovatelem holistických služeb v oblasti pozemní stavby, zkušeným odborníkem přes výstavbu a kreativním partnerem, který je otevřen inovativním nápadům. Ne nadarmo je naším mottem ‚Spolupráce je naší předností‘. U jedinečného projektu ATMOS jsme stáli od samého začátku a pomáhali jsme ho utvářet. Ve spolupráci s CMb.industries a SORAVIA bychom rádi pronikli do oblasti technologií budoucnosti a zasadili se o významný přínos pro celou lidskou společnost – formou kooperativního, spolehlivého a vizionářského jednání. Prostřednictvím spolupráce získáváme informace a poznatky o satelitních technologiích a rozšiřujeme si obzory obrazně řečeno od základů až do vesmíru. Naším cílem je stavět inteligentní budovy a města využívající prostředky IoT,“ popisuje Wolfgang Kradischnig, výkonný ředitel DELTA Holding GmbH.

„Potřebujeme si osvojit nové kompetence, propojit existující sítě a najít nové talenty pro vznikající profese. To jsou výzvy pro stávající produkty, budovy a procesy pro tvorbu nových hodnot v oblasti realit. A řešení těchto výzev můžeme najít jedině prostřednictvím spolupráce,“ dodává Wolfgang Gomernik, výkonný ředitel společnosti DELTA Ukrajina, který je současně odpovědný za rozvoj podnikání, spojenectví a digitalizaci v celé skupině DELTA„Vytvoření platformy v tak inspirativním prostředí, jako je Tabakfabrik, skýtá nám i našim zákazníkům řadu příležitostí k inovacím a výměně zkušeností a poznatků na mezinárodní úrovni.“

CMB logo

Technologická aliance s GRAND GARAGE

Ruth Arrich-Deinhammerová a Werner Arrich, dvojice výkonných ředitelů společnosti GRAND GARAGE, považují vytvoření spojenectví v oblasti technologií a výstavby za „důkaz silného propojení společnosti GRAND GARAGE, projektu Tabakfabrik a města Lince. Spolupráce na budování společného ekosystému inovací se dostává na zcela novou úroveň.“

Líheň zázraků na světové úrovni

„Společně s Department of Disruptive Disciplines vyvíjíme nové procesy a projekty zaměřené na rozvoj realitního trhu, urbanistický rozvoj, technologie, digitalizaci a celou společnost. Naše aliance již předložila první společný návrh a měla příležitost slavit mezinárodní úspěch,“ s potěšením konstatuje Ingo Huber, nový finanční ředitel CMb.industries a spolumajitel skupiny DELTA„Nejenže se zabýváme nevšedními tématy, ale také celá naše aliance je výjimečná. Mezi naše partnery totiž patří zvučná jména jako například špičkový architekt Wolf D. Prix ze společnosti Coop Himmelb(l)au, Harald Katzmair ze společnosti FASresearch, expert přes právní záležitosti v oblasti výstavby a realit Markus Singer, který pracuje jako provozní a finanční ředitel pro sektor zábavního průmyslu ve společnosti HuemerIT a v neposlední řadě vynikající lékař a odborník přes zdravotnictví prof. Siegfried Meryn z think tanku Future Health Lab spadajícího pod ORF.“

Maria Dietrichová, která zastává funkci provozní ředitelky CMb.industries GmbH již od založení společnosti v roce 2016, se stane novým spoluvlastníkem a bude jako schvalující osoba pokračovat ve formování nového týmu manažerů ve spolupráci s Chrisem Müllerem a Ingo Huberem. „CMb.industries je považována za ‚Think & Do Tank‘, jež sídlí v GRAND GARAGE, což je největší 5G Makerspace v Evropě, který je součástí inovačního světa v továrně Tabakfabrik Linz. V rámci tohoto objektu našim zákazníkům nabízíme nedozírné možnosti pro práci na všech typech inovací. Naším prostřednictvím získají přístup do otevřené dílny čítající přes 90 profesionálních strojů a různých digitálních technologií, do svářečské dílny, k CNC strojům, 3D tiskárnám, průmyslovým robotům a laserovým řezačkám. Tyto stroje a kreativní myšlení hrají důležitou roli při řešení klimatických změn a dosahování cílů EU v podobě spojení udržitelnosti a estetična. Díky nim lze při vynaložení rozumných nákladů proměnit velkolepé nápady v hmatatelné produkty. Kombinací ambiciózních projektů ‚Green Line‘ a kompetencí našich partnerů chceme významně přispět k realizaci myšlenky ‚nového evropského Bauhausu‘,“ říká Dietrichová.

ATMOS Resort&Research je stěžejním projektem CMb.industries i nového oddělení. Provozní ředitelka Eva Aspalterová má na starosti proces inovací ve spolupráci s partnery tohoto oddělení, kterými jsou společnosti HuemerIT a Cloudflight. „O klimatických cílech, kvalitě života a urbanistickém rozvoji již nelze uvažovat bez zohlednění kvality ovzduší. V rámci projektu ATMOS jsme shromáždili spoustu poznatků a zkušeností z této oblasti, které nyní můžeme aplikovat v širším měřítku. Vzhledem k našemu holistickému přístupu nám toto nově vzniklé oddělení nabízí optimální podmínky. Snoubí se zde totiž několik různých oborů, které společně využijeme při vytváření praktického řešení.“

Nabídka služeb Department of Disruptive Disciplines bude brzy dostupná na webu https://www.ddd.space/.

Vizualizace projektu ATMOS Resort

Doplňující informace:

O společnosti CMb.industries

CMb.industries pro klienty z celého světa připravuje greenfield, brownfield a speciální projekty se zvláštním důrazem na ekologickou stránku. Současně zajišťuje projektové poradenství. CMb.industries společně s výkonným ředitelem Chrisem Müllerem založili společnost ATMOS Aerosol Research, která se specializuje na měření kvality ovzduší a její vliv na zdraví.
www.cmb.industries (přístup pouze po zadání hesla)

 

ATMOS Resort & Research

Jedním z ambiciózních projektů je ATMOS Selfness Resort, jenž představuje zhmotnění vize Chrise Müllera, jehož dcera se narodila se vzácným plicním onemocněním označovaným jako cystická fibróza. Společně s hvězdnými architekty a spoluzakladatelem společnosti Himmelb(l)au Wolfem P. Prixem vytvořil koncept avantgardního rezortu, který se má vyznačovat maximální kvalitou vzduchu nejen venku, ale také v obytných jednotkách. Cílem celého projektu je dopomoci lidem k regeneraci plic. Společnosti SORAVIA a DELTA tento projekt od samého začátku podporovaly a poskytovaly své know-how. Díky tomu se vize jednoho otce proměnila v mezinárodní alianci interdisciplinárních expertů. Výzkumy související s onemocněním covid-19 znovu namířily pozornost ke vztahu mezi kvalitou ovzduší a výskytem respiračních chorob. V současné době tři pětiny úmrtí souvisí s onemocněním plic (rakovinou plic, zápalem plic a chronickou obstrukční plicní nemocí). Podle dat WHO dnes 91 % světové populace žije v prostředí se znečištěným ovzduším. Například jen hodinová procházka po londýnské Oxford Street zvyšuje pravděpodobnost zánětu dýchacích cest. V souvislosti s plicními chorobami na celém světě ročně umírá na 4,2 miliónu lidí. Koronavirus za sebou nechává spoustu lidí s poškozením plic, což této iniciativě ještě více dodává na významu. V návaznosti na tuto skutečnost se již první prototypy produktů pocházejících z této iniciativy dostávají ke koncovým uživatelům.
http://www.atmos-aerosol-research.com

Projekt ATMOS prostřednictvím holistického přístupu kombinuje poznatky z oblasti medicíny, technologií, realitního trhu a turistiky a stanovuje nové standardy ve zdravotnictví. Do projektu ATMOS jsou zapojeni experti přes vliv čistého vzduchu na podporu zdraví. Proto z něj vycházejí technologie a řešení pro chytrá města a budovy i moderní selfness rezorty. Prostřednictvím digitálních služeb a produktů v oblasti prevence a terapie ATMOS zvyšuje kvalitu každodenního života. Aliance partnerů ATMOS zahrnuje globální síť nabízející trhu jedinečný prodejní návrh v hodnotě několika miliard.

O společnosti DELTA

Partnerství, vize a rozmanitost – to jsou faktory, díky kterým se DELTA Group stala úspěšnou nadnárodní skupinou společností s pobočkami v Rakousku, České republice, na Slovensku a na Ukrajině. Společnost DELTA za dobu své existence úspěšně dokončila celou řadu stavebních a realitních projektů v oblasti průmyslových a kancelářských budov, nákupních a zábavních center, kulturních a vzdělávacích institucí, zdravotnických zařízení, hotelů a wellness a v neposlední řadě také infrastruktury. DELTA je poskytovatelem holistických služeb v oblasti výstavby a přední společností nejen v Rakousku, ale také v celé střední a východní Evropě. Těší se pověsti nadnárodního experta vyznačujícího se kreativním a inovativním myšlením a spolehlivého partnera, který do procesu výstavby vnáší neotřelé nápady. Společnost DELTA má za sebou několik desítek let zkušeností a je průkopníkem ve své oblasti. Práce je pro její zaměstnance vášní. Od samého počátku buduje stavby budoucnosti, přičemž klade důraz na udržitelnost, odpovědnost a pokrokový přístup. DELTA má rozsáhlé know-how v oblasti architektury, generálního projektování, BIM, stavebního managementu, digitálních datových prostředí stavebních projektů a IT služeb. Díky tomu dokáže do každého projektu vnést nové perspektivy. Společnost DELTA stanovuje mimořádně vysoké standardy pro zajištění úspěchu nejen v současnosti, ale také v budoucnu – a navíc vytváří skutečnou přidanou hodnotu pro lidi i životní prostředí.
www.delta-group.cz

O společnosti SORAVIA

SORAVIA je rodinná firma orientovaná na růst. Již více než 140 let je Soravia v oblasti výstavby a realit synonymem pro kontinuitu. Společnost SORAVIA se soustředí na urbanistický rozvoj, privátně financovanou bytovou výstavbu, komerční projekty, dotovanou bytovou výstavbu, rozvoj hotelů a revitalizaci památkově chráněných staveb. SORAVIA doplňuje své portfolio realitních projektů o společnosti poskytující služby v oblasti managementu továren, budov a majetku. Kromě toho vlastní podíly v mezinárodně proslulém aukčním domě Dorotheum a rychle expandující síti Ruby Hotels.

S více než 600 dokončenými projekty v hodnotě přes 6,3 miliardy eur je SORAVIA jedním z předních vývojářů realitních projektů v Rakousku a Německu. Společnost SORAVIA zaměstnává přibližně 3330 lidí.
www.soravia.at

Další doplňující odkazy:

 

nejnovější příspěvky

Vorstand und Aufsichtsrat DELTA AG

26. června 2024

Delta Holding GmbH, mateřská společnost DELTA Group, se stává akciovou společností

Rakouská společnost Delta Holding GmbH, mateřská společnost mezinárodní skupiny DELTA, která má v současné době více než 400 zaměstnanců v jednotlivých pobočkách ve 4 zemích, se v červnu 2024 přemění na akciovou společnost....

Mehr

18. června 2024

Rozšíření kampusu Krems s certifikací klimaaktiv

Dne 3. června 2024 byla otevřena přístavba kampusu v Kremži. Celkem bylo vytvořeno 23 laboratoří, 140 kanceláří a 14 seminárních místností pro tři univerzity (Univerzita pro další vzdělávání v Kremži / IMC Kremská univerzita aplikovaných věd / Univerzita Karla Landsteinera ve zdravotnictví). INGOB.DELTA byla zodpovědná za řízení projektu od roku 2018, počínaje studií proveditelnosti, až do května 2024. Martin Lechner, Jasmine Lutzer a Thomas Gruber se zúčastnili otevření za projektový tým. ...

Mehr
Masterplan Klinikum Freistadt Baustart

18. června 2024

Zahájení výstavby podle masterplanu Kliniky Freistadt za doprovodu skupiny DELTA

Naše architektonická divize Delta Pods Architects a DELTA Baumanagement (řízení výstavby) jsou zodpovědné za architektonické plánování všech fází služeb, stejně jako za ÖBA, projektový management, stavební plánování, stavební fyziku, požární ochranu, BauKG a v další fázi výstavby (novostavba) za certifikaci "klimaaktiv"....

Mehr
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.