Společnost

O společnosti DELTA

  • Společnost DELTA založila v rakouském Welsu trojice Knut a Otmar Drugowitschovi a Wilhelm Greiner.
  • Zaměstnáváme cca 240 lidí
  • Máme 9 dceřinných společností ve 4 zemích (Rakousko, Česká republika, Slovensko, Ukrajina)
  • Specializujeme se na projekty pozemní výstavby v oblasti zdravotnictví, hotelnictví a wellness, kultury a vzdělávání, průmyslových a kancelářských budov, nákupních a zábavních center, bytové a rezidenční výstavby a infrastruktury
  • Portfolio služeb: architektura, generální projektant, stavební management, management výběrového řízení a zadávání zakázek, BIM (Building Information Modeling), stavby na klíč, digitální datové prostředí stavebních projektů, IT služby, udržitelná architektura a výstavba, partnerská projektová kultura
  • Skupina DELTA zajišťuje management stavebních projektů v celkové hodnotě přibližně 4,5 miliardy EUR ročně

Ve společnosti DELTA nabízíme zákazníkům pestrou škálu služeb. Do každého projektu začleňujeme aspekty trvalé udržitelnosti. Princip výstavby DELTA green line se soustředí na optimalizaci celého životního cyklu budov a souvisejících nákladů. S využitím digitální platformy Datenpool společnost DELTA zajišťuje bezproblémovou komunikaci a spolehlivou distribuci projektové dokumentace. Její vlastní dceřiná společnost DELTA Netconsult nabízí klientům kompletní řešení od programování softwaru až po zabezpečení IT na míru specifickým požadavkům daného odvětví.

V souladu s vývojem v našem oboru ve společnosti DELTA již řadu let standardně využíváme digitální technologie jako například software Revit pro tvorbu BIM (Building Information Modeling). Společnost DELTA je zakladatelem a iniciátorem společnosti teambau, jejímž prostřednictvím nabízí projekty založené na partnerské spolupráci v podobě kompletního balíčku. Mezi naše stěžejní hodnoty patří transparentnost a partnerství, jež se prolínají všemi službami a produkty, které společnost DELTA nabízí.

Zakladatel společnosti DELTA
Vlastník skupiny DELTA

Datenpool

Stavíme na digitalizaci s využitím platformy Datenpool. Zajišťujeme inteligentní správu dat vašeho projektu.
Platforma Datenpool byla vyvinuta k řízení stavebních projektů a jejím úkolem je zajistit spolehlivou distribuci dokumentů a co nejefektivnější komunikaci. Základem této platformy je centrální server s přístupem na internet, který všem účastníkům zapojeným do procesu slouží jako platforma pro výměnu dokumentů a kontrolu plánů.

www.datenpool.at

teambau

Společnost teambauje dodavatelem kompletních služeb. Díky tomu se můžete spolehnout na vysokou kvalitu a bezpečnost nákladů vašeho projektu.

www.teambau.cc

DELTA PODS

Po fúzi s architektonickou kanceláří Podsedensek se skupina společností DELTA stala největším poskytovatelem architektonických služeb v Rakousku.

www.delta-pods.at

Alpha Construction Ukraine

Alpha Construction Ukraine je náš dodavatel kompletních staveb na klíč na Ukrajině.

Green & Fair Development

Green & Fair Development je realitní developerská společnost, která vznikla fúzí společností DELTA, Fair Finance a Baukultur. Jejím cílem je implementovat udržitelné a férové stavební projekty.

www.green-fair.at
Baustelle_Foto Michael Kammeter

Pracujeme v těchto zemích:

Zobrazit naše pobočky
Bild: Map