Reference

Výrobní hala s administrativním zázemím Multikraft, Pichl, Rakousko

Detaily projektu

Investor

Multikraft Holding GmbH

 

Základní údaje

 • Termín projektu: 10/2016 – 03/2017
 • Doba výstavby: 8 měsíců
 • Stavební náklady: 6,8 milionu EUR
 • Nová konstrukce haly: 1 500 m²
 • Nové kancelářské prostory: 650 m²
 • Otevřené prostory a parkování: 4 000 m²
 • Nový seminární pavilon: 580 m²
 • Termín trvání projektu: 2017-2019
 • Stavební náklady: 8.000.000 EUR

 

Činnosti DELTA

 • Management výběrového řízení
 • Řízení projektu
 • Místní stavební dozor
 • Construction management: koordinace realizačních firem na staveništi

Zajímavosti

 • Společnost Multikraft v Sulzbachu se rozhodla zrealizovat přístavbu výrobních prostor a skladu a vystavěla nový pavilon pro firemní akce.
 • Vybudována byla také nová parkovací místa včetně opatření na zadržování dešťové vody.
 • Společnost DELTA zodpovídala za proces výběrového řízení, stavební dozor, bezpečnostní plán stavby a řízení projektu.
 • Společnost Multikraft vytvořila své renomé díky účinným mikroorganismům. Tyto bakterie napomáhají rozkvětu květin a rostlin na polích i zahradách, zlepšují také účinnost čisticích prostředků a kosmetiky pro domácnost.
 • Lukas Hader říká, že díky novému rozšíření se kapacita výroby a stáčení zvýší z 20 000 na 50 000 litrů účinných mikroorganismů denně, což umožní uspokojit vyšší poptávku. „Před jedenácti lety jsme toto množství vyráběli za rok, nyní to zvládneme každý den.“

 

Komentář projektového managera DELTA:

„Udržet výrobu v chodu a posunout se vpřed s expanzí výroby, přestavbou a rozšířením bylo určitě největší výzvou pro klienta i stavební projekt.“

 Ingo Huber, jednatel DELTA a projektový manažer tohoto stavebního projektu

Prohlášení klienta:
Stavěli jsme téměř šest měsíců, někdy paralelně na čtyřech různých částech staveniště a to v souladu s ostatními probíhajícími operacemi. Ale všechno dobře dopadlo.

Lukas Hader, generální ředitel, Multikraft

Video o projektu: Multikraft