Reference

Nemocnice sester Alžbětinek, Vídeň

Detaily projektu

Investor

 • Franziskus Spital: Franziskus Spital GmbH
 • Malteser Ordenshaus Vídeň: Suverénní řád maltézských rytířů
 • Obnova kláštera / krátkodobá péče: Klášter Elisabethinen: Klášter sester Alžbětinek Linec-Vídeň

Údaje

 • Doba trvání projektu: 12/2013 – 09/2022
 • Hrubá podlahová plocha: cca 30 700 m²
 • Celková užitná podlahová plocha: cca 23 400 m²
 • 40 ošetřovatelských pokojů v přízemí nemocnice Franziskus
 • 18 lůžek na paliativním oddělení Franziskus Spital
 • 30 lůžek na interním oddělení nemocnice Franziskus Spital
 • 24 lůžek na akutním geriatrickém oddělení nemocnice Franziskus Spital (částečně v podkroví)
 • 52 ošetřovatelských lůžek v nové budově Malteser Ordenshaus ve Vídni
 • 20 ošetřovatelských lůžek v klášteře Maltézského řádu Vídeň
 • Rekonstrukce památkově chráněného kláštera a výstavba 10 nových pokojů pro řád sester Alžbětinek

Činnosti DELTA

 • Generální projektant a architektura
 • Management výběrových řízení a zadávání zakázek
 • Stavební management a koordinace výstavby
 • Místní stavební dozor
 • Digitální datové prostředí/správa informací o projektu

Zajímavosti

 • Zřízení centra péče o lidi ve stáří
 • Výstavba nového typu nemocničního stravování v rámci nové koncepce péče o seniory: čerstvá kuchyně, která je v Rakousku ojedinělá
 • Podpora projektu z dotací
 • Řízení o změně územního plánu
 • Podací řízení podle § 69 vídeňských stavebních předpisů
 • Celý pozemek pod památkovou ochranou + přírodní památka
 • Archeologie v místě a monitoring válečných památek
 • Přestavba a přístavba během probíhajícího provozu nemocnice
 • Přístavba nového podlaží (půdní vestavba) za plného provozu nemocnice
 • Omezené přístupové a únikové cesty pro provoz staveniště a nezbytná logistika staveniště