Management zadávání zakázek a správa smluv

Management zadávání zakázek a správa smluv

Jistota pro zadávání zakázek a správu smluv

Společnost DELTA vám zajistí veškerou podporu při uzavírání projektových smluv v oblasti výstavby, dodávek i souvisejících služeb. Jako veřejný zadavatel musíte splňovat přísné a komplikované požadavky na návrh postupů zprostředkování, které často nabízejí jen málo prostoru pro manévrování. Kvůli zvláštním ustanovením zákona o veřejných zakázkách a vzhledem k dynamickému vývoji legislativy v této oblasti můžete narazit na celou řadu překážek, jež nelze zdolat bez potřebných zkušeností a odbornosti. Předepsané postupy se totiž ve srovnání se soukromým zadáváním zakázek liší. Ve společnosti DELTA vám rádi pomůžeme se zadáváním zakázek, a pokud si to budete přát, sejmeme z vás celé související břímě – veřejnými zakázkami se totiž zabýváme prakticky každý den. Nabízíme vám komplexní podporu od poradenství ohledně optimální strategie zadávání přes návrh specifikací veřejné soutěže, kritérií na posouzení vhodnosti uchazeče a udělení zakázky až po prověření nabídek a uzavření smlouvy. Díky tomu budete mít jistotu, že jste na nic důležitého nezapomněli.

Postupy zadávání zakázek a uzavírání smluv ve společnosti DELTA

Když delegujete odpovědnost za svůj projekt na společnost DELTA, můžete se těšit na hladký průběh procesu zadávání zakázek. Kompetentní zpracování všech náležitostí je u nás samozřejmostí – především pak, pokud jde o veřejné soutěže. Obzvláště pro tuto oblast je typické, že potřebujte rozsáhlé know-how, bohaté zkušenosti a dokonalý přehled o možných nástrahách zákona o veřejných zakázkách. Naši experti pracující dle standardizovaných metod garantují vysokou kvalitu a kompletní analýzu nabídek uchazečů o zakázky.