DELTA Lidé

Wolfgang Kradischnig

Kradischnig Wolfgang, generální ředitel DELTA Holding

Wolfgang Kradischnig je spoluvlastníkem skupiny společností DELTA, výkonným ředitelem společnosti Delta Holding GmbH a mluvčím společnosti DELTA.

Jako výkonný ředitel společnosti Delta Holding je od roku 2011 také mluvčím skupiny společností DELTA v Rakousku. Wolfgang Kradischnig je jedním ze zakládajících členů odborové organizace IG Lebenszyklus Bau a členem představenstva. Je také členem výkonného výboru asociace stavebních inženýrů a techniků VZI. Wolfgang Kradischnig již řadu let usiluje o změnu kultury ve stavebnictví směrem k větší férovosti a partnerským vztahům. Také je velkým propagátorem osvěty o tom, že stavebnictví a trh s realitami hrají klíčovou roli v ochraně životního prostředí. Během své dlouholeté kariéry se coby manažer zasloužil o úspěch celé řady projektů nové výstavby i rekonstrukcí a zavedl také filozofii DELTA green line pro plánování optimálního životního cyklu projektů. Po završení studia na Technické univerzitě v Grazu v roce 1991 se přestěhoval ze Štýrska do Horního Rakouska, kde začal pracovat ve společnosti DELTA. Zde založil oddělení projektového managementu – nejprve ve Welsu a již před téměř 15 lety pak ve Vídni.

W