DELTA Lidé

Konrad Scheibl

Konrad Scheibl, generální ředitel stavebního technika DELTA

Konrad Scheibl je spoluvlastníkem skupiny společností DELTA a výkonným ředitelem společnosti Delta Ziviltechniker GmbH.

Ve skupině DELTA odpovídá za architekturu na úrovni vlastníka. Zaměřuje se na oblast zdravotnictví, průmyslu a administrativy. Do společnosti DELTA nastoupil hned po dokončení studia. Po úspěšném složení zkoušky ze stavebního inženýrství se v roce 1999 stal oprávněným zástupcem a od roku 2015 zastává pozici výkonného ředitele společnosti Delta Ziviltechniker GmbH. V rámci rozšíření vzdělání v oblasti udržitelnosti absolvoval magisterský program „Management životního cyklu“ v Kremsu a je aktivním propagátorem filozofie DELTA green line. Vystudoval obor pozemní stavitelství na HTL v Linci a následně se věnoval studiu na Technické univerzitě ve Vídni. Konrad Scheibl se angažuje v Červeném kříži jako záchranář, je důstojníkem ve službě a členem klubu RC Wels Nova.

K