Kyjev

DELTA Ukraine

13 Pymonenko St., office 7A/51, UA - 04050 Kyiv

+38 (044) 498 1267

+38 (044) 498 1268

office-ua@delta.at

Viktoriya Berezhnaya, generální ředitelka DELTA Ukrajina

Viktoriya Berezhnaya

Výkonná ředitelka

Wolfgang Gomernik, spoluvlastník skupiny společností DELTA a výkonný ředitel společností Delta Holding GmbH a DELTA Ukrajina

DI (FH) Wolfgang Gomernik

Jednatel, spolumajitel

Dmytro Omelchuk, rozvoj obchodu, DELTA Ukrajina

Dmytro Omelchuk

Výkonný ředitel

Alpha Construction Ukraine

13 Pymonenko St., office 7A/51, UA - 04050 Kyiv

+38 (044) 498 1267

office-ua@delta.at

Sergiy Malyshko, generální ředitel Alpha Construction Ukrajina

Sergiy Malyshko

Jednatel