Práce a rodina

Jaké by to bylo,

kdyby zdraví a pracovní zapojení byly stejně důležité? Pak byste pracovali u zaměstnavatele, pro kterého je důležité dosáhnout rovnováhy mezi spokojeností spolupracovníků a spokojeností firmy.

Kultura společnosti DELTA je založena na spolupráci, uznání a vzájemné důvěře. Díky neustálé práci s našimi hodnotami jsme citlivější vůči lidem v naší společnosti. Již před lety se u nás zrodila myšlenka zjišťovat potřeby našich spolupracovníků v rámci rovnováhy pracovního a osobního života a činit uvážené kroky k zajištění nastavení rovnováhy mezi těmito dvěma světy. Spokojení, zdraví, vynalézaví a motivovaní zaměstnanci pro nás představují největší potenciál a dávají smysl naší práci.

V rámci našeho programu pro zajištění rovnováhy mezi pracovním a osobním životem máme zavedena následující opatření:

  • Neustálé rozvíjení firemní kultury společnosti DELTA
  • Průzkumy mezi spolupracovníky
  • Opatření na podporu zdraví, jako například nabídka sportovních aktivit
  • Programy pokročilého vzdělávání v rámci DELTA Academy na podporu profesních, sociálních a osobních dovedností
  • Stálá nabídka mentoringu pro nové kolegy v naší společnosti
  • Upevňování přeshraniční spolupráce, např. formou lekcí angličtiny a mezinárodních školení
  • Týmové akce i pro spolupracovníky na mateřské dovolené
  • Rodinný DELTA den
  • Projekt na podporu genderové rovnosti a rozmanitosti

„Rovnováha mezi pracovním a rodinným životem funguje skvěle. Když máte děti, můžete si život plánovat jen omezeně dopředu. Jsem ráda, že mí supervizoři i kolegové pro to mají pochopení. Díky přístupu společnosti DELTA a s pomocí flexibilního time managementu se mi podařilo vrátit zpět do práce úžasně snadno, a dokonce se mi daří odpracovat více hodin, než jsem původně doufala.“

Ursula Fürstler, asistentka supervizora výstavby

„Ve společnosti DELTA můžete rodinný život – v mém případě se dvěma dětmi – kombinovat s prací velmi dobře. Manažeři mají pochopení pro rodinné záležitosti a společně vždy najdeme vhodné řešení, jak skloubit úlohu rodiče s pracovními povinnostmi. Již samotný systém flexibilní pracovní doby nabízí dostatečnou podporu.“

Nina Guttenberger, týmová asistentka

Aktuálně z DELTA

12. října 2020

SPOJILY SVÉ SÍLY: Fúze architektonických kanceláří Podsedensek a DELTA ZT GmbH Vídeň

Rakouskou architektonickou scénou se prohání svěží vánek. Dvě místní architektonické kanceláře – Architekt Podsedensek ZT GmbH a Delta Ziviltechniker GmbH Vienna, která je součástí nadnárodní skupiny společností DELTA – se spojily v jednu společnost: Delta Podsedensek Architekten ZT GmbH....

Mehr

30. září 2020

Virtuální setkání odborníků na konferenci BIM a digitalizace ve stavebnictví 2020 v Bratislavě

Šestý ročník konference BIM a digitalizace ve stavebnictví přesunuli organizátoři z kongresového sálu na internet. Díky novému online formátu byla inovativnější, přístupnější a v mnohých ohledech lepší. Konference tak byla skutečně opět mezinárodní. Navzdory situaci s COVID-19 se 24. září 2020 virtuálně setkali odborníci z oblasti stavebnictví a architektury z více zemí a přednesli své inspirativní přednášky. Šestý ročník odborné BIM konference zorganizovalo Vydavatelství EUROSTAV pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR....

Mehr

10. září 2020

Umíme projektovat moderní městské bydlení: předání 250 bytů navzdory pandemii

Rezidenční komplex Schichtgründe se nachází ve 21. okrsku města Vídeň a byl zvolen za oblast budoucího rozvoje města Vídeň. „Všechny bytové domy splňují požadavek města Vídně, a sice realizaci extenzivní zelených střech na nově vzniklých domech.“...

Mehr